ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
รายงาน แผนงานการเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานงบการเงิน
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
รายงาน แผนงานพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการปฏิบัติราชการ
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริต
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Service
- รายงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
กฎหมาย / ระเบียบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 75 คน
สถิติวันนี้ 4603 คน
สถิติเดือนนี้ 26874 คน
สถิติปีนี้ 280815 คน
สถิติทั้งหมด 7111924 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
เวทีพบปะอาสาผ่อดีดีในพื้นที่ ทต.ยุหว่า ครั้งที่ 6
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #เทศบาลตำบลยุหว่า " เวทีพบปะอาสาผ่อดีดีในพื้นที่เทศบาลตำบลยุหว่า ครั้งที่ 6 " ตามโครงการ #ผ่อดีดี สำหรับ อปท. ต้นแบบระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[11 ต.ค. 2560]
 
 
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง
#เทศบาลตำบลยุหว่า โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันตกแต่งดอกดาวเรือง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า#อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
[05 ต.ค. 2560]
 
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันออกพรรษา
>> วันนี้เป็นวันพระ ซึ่งตรงกับวันออกพรรษา นักเรียน #โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกันทำบุญตักบาตร >> ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งให้นักเรียนมาร่วมกิจกรรมครบทุกคน นักเรียนสามารถปฏิบัติตามได้อย่างดีมาก
[05 ต.ค. 2560]
 
 
100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ
#เทศบาลตำบลยุหว่า จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า
[28 ก.ย. 2560]
 
 
ออกพื้นที่แบ่งคุ้มในแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดย นายก รองนายก สมาชิกสภา ปลัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ **ออกพื้นที่แบ่งคุ้มในแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน ใน #การบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลยุหว่า
[22 ก.ย. 2560]
 
 
ออกตรวจสอบสถานะและการดำรงชีพผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ
#เทศบาลตำบลยุหว่า #งานพัฒนาชุมชน ออกตรวจสอบสถานะและการดำรงชีพ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคววามพิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561
[08 ก.ย. 2560]
 
 
คก.ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
#เทศบาลตำบลยุหว่า #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - จัดทำโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า โดยทีมวิทยากรจาก โรงพยาบาลสันป่าตอง
[08 ก.ย. 2560]
 
 
อบรมให้ความรู้ และชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนวิธีการเสนอโครงการ
#กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยุหว่า #สปสช #เทศบาลตำบลยุหว่า#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม -โครงการอบรมให้ความรู้ และชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน วิธีการเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยุหว่า ในปีงบประมาณ 2561
[07 ก.ย. 2560]
 
 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[07 ก.ย. 2560]
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม #โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
วันนี้เป็นวันพระ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า ได้เรียนรู้เรื่องการทำบุญตักบาตรและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งให้นักเรียนมาร่วมกิจกรรมครบทุกคน นักเรียนสามารถปฏิบัติตามได้อย่างดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ
[05 ก.ย. 2560]
 
 
ร่วมกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
#เทศบาลตำบลยุหว่า #นิติกร ร่วมโครงการ รณรงค์การต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
[05 ก.ย. 2560]
 
 
คก.รณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้า
#เทศบาลตำบลยุหว่า #สำนักปลัด #สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ - โครงการรณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้า ณ โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี และสาธิตอัตราการกินไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
[04 ก.ย. 2560]
 
 
กิจกรรมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย
#เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับ #PODD ผ่อดีดี - โครงการผ่อดีดี สำหรับ อปท. ต้นแบบระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี "กิจกรรมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
[30 ส.ค. 2560]
 
 
คก.อบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง ของ ทต.ยุหว่า
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดทำโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมดังนี้ - เรื่อง การเรียนรู้กฏหมายในชีวิตประจำวัน "กิจกรรม The choice ทางเลือกทางรอด" โดย วิทยากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ - การบรรยาย คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทำงาน จาก พระอาจารย์วัดเทพเจติยาจารย์ - การบรรยาย "เรื่อง เทคนิคการ...
[29 ส.ค. 2560]
 
 
แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองหวาย (หมู่บ้านต้นแบบ)&#8203;
แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองหวาย (หมู่บ้านต้นแบบ)
[20 ส.ค. 2560]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  


 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com