ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
รายงาน แผนงานการเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานงบการเงิน
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
รายงาน แผนงานพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการปฏิบัติราชการ
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริต
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Service
- รายงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
กฎหมาย / ระเบียบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 65 คน
สถิติวันนี้ 4764 คน
สถิติเดือนนี้ 27035 คน
สถิติปีนี้ 280976 คน
สถิติทั้งหมด 7112085 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
กิจกรรมโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า1 "ก้าวหนึ่งแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2559 "
โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1  " ก้าวหนึ่งแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2559 " เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 
[16 มี.ค. 2560]
 
 
วันสตรีสากลอำเภอสันป่าตอง ประจำปี 2560
รองนายก ทต.ยุหว่า รองนิดา ปินตาดง เข้ารับมอบใบประกาศ สตรีดีเด่น ประจำปี 2560 จากท่านนายอำเภอสันป่าตอง เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560
[15 มี.ค. 2560]
 
 
วันสตรีสากล ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดกิจกรรม "วันสตรีสากล ประจำปี 2560" ในวันที่  8  มีนาคม 2560  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า  โดยมีกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมมอบในประกาศให้กับ สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และผู้นำสตรีที่มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จำนวน  14  หมู่บ้าน - กิจกรรมทำบุญ 9 วัด  ได้แก่ วัดมะกับตอง , วัดต้นโชค , วัดศรีเกิด , วัดหนองพันเงิน...
[15 มี.ค. 2560]
 
 
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมากจากพระราชดำริ
[08 มี.ค. 2560]
 
 
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560
[07 มี.ค. 2560]
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปี 2560
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 - 26 มีนาคม 2560
[04 มี.ค. 2560]
 
 
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า   ได้จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ภายในงาน มีกิจกรรมการเดินขบวนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า การแข่งขันกีฬาสี 
[17 ก.พ. 2560]
 
 
ประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดการประชุมพนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560  เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2560  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[16 ก.พ. 2560]
 
 
การประชุมประชาคม"กิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนตำบลยุหว่า" (เพิ่มเติม ม.11 และ ม.14)
กองสาธารณสุขฯ  เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดกิจรรมอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน เขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลยุหว่า  เพื่อให้ความรู้ในการคัดแยกขยะของแต่ละครัวเรือน และเป็นการลดปริมาณขยะในตำบลยุหว่า  ดังนี้ - วันที่  14 ก.พ. 60  ณ  บ้านศาลา  หมู่ที่  11  และบ้านสันป่าตองใต้-มะจำโรง  หมู่ที่  14
[15 ก.พ. 2560]
 
 
การประชุมประชาคม"กิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนตำบลยุหว่า" (เพิ่มเติม)
กองสาธารณสุขฯ  เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดกิจรรมอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน เขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลยุหว่า  เพื่อให้ความรู้ในการคัดแยกขยะของแต่ละครัวเรือน และเป็นการลดปริมาณขยะในตำบลยุหว่า  ดังนี้ - วันที่  8 ก.พ. 60  ณ  วัดกิ่วแลหลวง  หมู่ที่  4  บ้านกิ่วแลหลวง - วันที่  9 ก.พ. 60  ณ  บ้านหนองหวาย  หมู่ที่  3...
[15 ก.พ. 2560]
 
 
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลยุหว่า  ร่วมกับ อำเภอสันป่าตอง  จัดกิจกรรม เทศบาลเคลื่อนที่  และอำเภอสันป่าตองยิ้มเคลื่อนที่  เพื่อออกพบปะประชาชน และออกให้บริการแก่ประชาชนในพืันที่ บ้านกิ่วแลหลวง  หมุ่ที่  4  ตำบลยุหว่า  และหมู่บ้านใกล้เคียง  โดยมีท่านนายอำเภอสันป่าตอง  เป็นประธานเปิดโครงการ  โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม  ดังนี้ 1. สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง ...
[10 ก.พ. 2560]
 
 
โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำเบื้องต้น สำหรับเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2560
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เทศบาลตำบลยุหว่า  ได้จัดทำโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำเบื้องต้น สำหรับเด็ก  ประจำปีงบประมาณ 2560
[07 ก.พ. 2560]
 
 
การประชุมประชาคม"กิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนตำบลยุหว่า"
กองสาธารณสุขฯ  เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดกิจรรมอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน เขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลยุหว่า  เพื่อให้ความรู้ในการคัดแยกขยะของแต่ละครัวเรือน และเป็นการลดปริมาณขยะในตำบลยุหว่า  ดังนี้ - วันที่  3 ก.พ. 60  ณ  วัดต้นผึ้ง  หมู่ที่  9  บ้านต้นผึ้ง  และวัดอุเม็ง  หมู่ที่  5  บ้านอุเม็ง - วันที่  6 ก....
[06 ก.พ. 2560]
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะและธรรมนูญสุขภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะและธรรมนูญสุขภาพ ของเทศบาลตำบลยุหว่า  ตามแนวทางประชารัฐ  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า  ให้กับผู้นำหมู่บ้าน  หมู่ที่  1 - 15  ตำบลยุหว่า
[05 ก.พ. 2560]
 
 
โครงการพัฒนาผู้นำกลุ่มสตรีตำบลยุหว่า ด้วยวิถีพอเพียง "ตามรอยพ่อ" (ศึกษาดูงาน)
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดโครงการพัฒนาผู้นำกลุ่มสตรีตำบลยุหว่า ด้วยวิถีพอเพียง "ตามรอยพ่อ" ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่  24 - 28  มกราคม  2560  ดังนี้ - โดยได้เดินทางสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  เพื่อเข้าเฝ้าฯ  กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - ศึกษาดูงาน ณ  โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่อง...
[01 ก.พ. 2560]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  


 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com