ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
รายงาน แผนงานการเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานงบการเงิน
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
รายงาน แผนงานพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการปฏิบัติราชการ
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริต
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Service
- รายงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
กฎหมาย / ระเบียบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 128 คน
สถิติวันนี้ 4894 คน
สถิติเดือนนี้ 27165 คน
สถิติปีนี้ 281106 คน
สถิติทั้งหมด 7112216 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการชุมชนตำบลยุหว่า
อบต.ยุหว่า  ได้จัด  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดการชุมชนตำบลยุหว่า  "สู่ความสุขที่ยั่งยืน"  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2555   โดยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  สสส.  และเครือข่ายตำบลจัดการตนเองสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ตำบลแม่ทา  เพื่อขยายผลกระบวนการสร้างการเรียนรู้เฉพาะเรื่องหรือประเด็นให้แก่แกนนำในชุมชน  เพื่อส่งเ...
[24 ม.ค. 2556]
การแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2556
อบต.ยุหว่า ได้จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2556  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 พ.ย. 55 - 16 ธ.ค. 55  ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายนพคุณ รัฐผไท  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  และมีนายสุริยนต์ ปันทะนะ (สจ.)  นายเกษม ถาพินิจ  นายก ทต.สันป่าตอง  ให้เกียรติร่วมงานดังกล่าว  โดยได้จัดการแข่ง...
[07 ม.ค. 2556]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24]  


 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com