ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 27 คน
สถิติวันนี้ 1302 คน
สถิติเดือนนี้ 25619 คน
สถิติปีนี้ 272623 คน
สถิติทั้งหมด 5748772 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557
เทศบาลตำบลยุหว่า  ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี  ประจำปี พ.ศ.2557  โดยมีกิจกรรมออกกำลังกายของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยุหว่า  และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับแม่ดีเด่น จำนวน 14 หมู่บ้าน
[15 ส.ค. 2557]
 
 
โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย
[14 ส.ค. 2557]
 
 
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์ซูอควาเรียม
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำโครงการทัศนศักษานอกสถานที่  ณ  สวนสัตว์ซูอควาเรียม  สวนสัตว์เชียงใหม่
[14 ส.ค. 2557]
 
 
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557
อบรมหลักสูตร "การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่"  และ หลักสูตร "การให้ความรู้การช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น" ระหว่างวันที่  29 - 30 ก.ค. 2557
[14 ส.ค. 2557]
 
 
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ศูนย์เทศบาลตำบลยุหว่า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  ได้จัดทำโครงการ "ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it centre)  ศูนย์เทศบาลตำบลยุหว่า  เพื่อให้บริการในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  และมอเตอร์ไซต์ และอื่นๆ  ณ  เทศบาลตำบลยุหว่า
[14 ส.ค. 2557]
 
 
พิธีสมโภชต้นเทียนพรรษา
[23 ก.ค. 2557]
 
 
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2557
เทศบาลตำบลยุหว่า โดยอาจารย์เวศม์ โกฏิแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่  และประชาชนในพื้นที่  ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา  และพิธีสมโภชเทียนพรรษา  
[23 ก.ค. 2557]
 
 
โครงการอบรมสร้างลักษณะที่ดี และการปลูกฝังด้านคุณธรรม "ฉันเป็นคนดี" ประจำปี 2557
โครงการอบรมการเสริมสร้างลักษณะที่ดี  และการปลูกฝังด้านคุณธรรม  "ฉันเป็นคนดี"  ประจำปีงบประมาณ 2557  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2557  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า  โดยมีครอบครัวในชุมชน  จำนวน  14  หมู่บ้าน    เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 1. การปลูกฝังด้านคุณธรรม "ฉันเป็นคนดี"  โดยพระธนาวรรณ์เตช ปโญ (วันหัวริน  ...
[01 ก.ค. 2557]
 
 
กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และจัดเวทีกิจกรรมค้นหาปัญหาชุมชนเพื่อการปฏิรูป
เทศบาลตำบลยุหว่า  ได้จัดทำกิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  และจัดเวทีกิจกรรมค้นหาปัญหาชุมชนเพื่อการปฏิรูป  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  2557  
[01 ก.ค. 2557]
 
 
โครงการเทศบาลตำบลยุหว่าบริการประชาชน ประจำปี 2557 บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4
โครงการเทศบาลตำบลยุหว่าบริการประชาชน  ประจำปี 2557   บ้านกิ่วแลหลวง  หมู่ที่ 4   เมื่อวันที่  27 มิถุนายน  2557   เวลา 9.00 -12.00 น.
[01 ก.ค. 2557]
 
 
โครงการเทศบาลตำบลยุหว่าบริการประชาชน ประจำปี 2557 บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3
เทศบาลตำบลยุหว่าบริการประชาชน  ประจำปี  2557  บ้านหนองหวาย  หมู่ที่  3   เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2557  เวลา 09.00 -12.00 น.
[25 มิ.ย. 2557]
 
 
โครงการเทศบาลตำบลยุหว่าบริการประชาชน ประจำปี 2557 บ้านกลาง หมู่ที่ 2
โครงการเทศบาลตำบลยุหว่าบริการประชาชน  ประจำปี 2557   บ้านกลาง  หมู่ที่  2    เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2557  เวลา 09.00 - 12.00 น.
[16 มิ.ย. 2557]
 
 
โครงการเทศบาลตำบลยุหว่าบริการประชาชน ประจำปี 2557 บ้านสันป่าตอง หมู่ 1 ตำบลยุหว่า
เทศบาลตำบลยุหว่า  ได้จัดทำโครงการเทศบาลตำบลยุหว่าบริการประชาชน ประจำปี 2557  บ้านสันป่าตอง  หมู่ 1  เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  2557  โดยท่านนายก เวศม์  โกฏิแก้ว  พร้อมด้วยคณะบริการ  สภาชิกสภา  และพนักงานเจ้าหน้าที่   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการกับประชาชน  โดยมีหน่วยงานราชการและเอกชน  ร่วมให้บริการ  ดังนี้&nbs...
[10 มิ.ย. 2557]
 
 
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับเทศบาลตำบลยุหว่า
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ร่วมกับเทศบาลตำบลยุหว่า  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมดำเนินการในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูพัฒนาพฤติกรรมนิสัย  ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำบลยุหว่า  ในการเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติให้สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
[08 เม.ย. 2557]
 
 
งานประจำปีและพิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า  จัดงานประจำปีและพิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
[03 เม.ย. 2557]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com