ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
รายงาน แผนงานการเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานงบการเงิน
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
รายงาน แผนงานพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการปฏิบัติราชการ
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริต
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Service
- รายงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
กฎหมาย / ระเบียบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 61 คน
สถิติวันนี้ 5039 คน
สถิติเดือนนี้ 27310 คน
สถิติปีนี้ 281251 คน
สถิติทั้งหมด 7112360 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
การประชุมสภาสมัยแรก สมัยแรก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559
การประชุมสภาสมัยแรก สมัยแรก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[01 มี.ค. 2559]
 
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
[11 ม.ค. 2559]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า ตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงวันหยุดปีใหม่ 2559
เทศบาลตำบลยุหว่า  ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ฝ่ายปกครองตำบลยุหว่า  ตั้งจุดบริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลยุหว่า  ในช่วงวันหยุดปีใหม่ 2559
[01 ม.ค. 2559]
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2559  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2558  ณ สนามศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
[27 ธ.ค. 2558]
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับอำเภอสันป่าตอง  ออกพบปะประชาชน และออกให้ความรู้ และให้บริการ แก่ประชาชนตำบลยุหว่า  ในหมุ่ที่ 6 บ้านหนองปึ๋ง  โดยมีหน่วยงานราชการ และเอกชน ออกให้บริการ
[17 ธ.ค. 2558]
 
 
งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช
งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช  ณ วัดป่าเจริญธรรม ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
[16 ธ.ค. 2558]
 
 
กิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับอำเภอสันป่าตอง  จัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558  ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  5 ธันวาคม 2558
[12 ธ.ค. 2558]
 
 
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมลคล วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558  ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
[09 ธ.ค. 2558]
 
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี พ.ศ.2558  โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อตัวอย่าง จำนวน 14 หมู่บ้าน  โดยมี คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน ชมรม อส...
[08 ธ.ค. 2558]
 
 
ฮ่วมใจ๋สืบสาน ตำนานยี่เป็ง
[27 พ.ย. 2558]
 
 
โครงการอบรมสัมมนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลยุหว่า
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลยุหว่า  ประจำปีงบประมาณ 2558  ระหว่างวันที่  29-30 สิงหาคม 2558  โดยมีหัวข้อในการบรรยาย ดังนี้ 1. หัวข้อเรื่อง "ธรรมชาติของคนและการชนะใจตัวเอง"  โดย..อาจารย์สุนัย เลาหวิวัฒน์ 2. หัวข้อเรื่อง "คุณธรรมและจริยธรรมสู่การบริการที่ประทับใจ"  โดย..อาจารย์สุนัย เลาหวิว้ฒน์ 3. หัวข้อเรือง...
[06 ต.ค. 2558]
 
 
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลยุหว่า  ได้จัดทำโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2558   
[06 ต.ค. 2558]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดนิทรรศการหมู่บ้านเชิงนิเวศ Eco Village งาน LannaExpo 2015
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  จัดนิทรรศการหมู่บ้านเชิงนิเวศ  Eco Village  ในงาน Lanna Expo 2015  ระหว่างวันที่  4 - 13 กันยายน 2558  ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  7  รอบพระชนมพรรษา
[15 ก.ย. 2558]
 
 
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และเปิดโครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศ Eco Village
เทศบาลตำบลยุหว่า  ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดทำ " โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  และเปิดโครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศ Eco Village " โดยมีท่านนายอำเภอสันป่าตอง นายคมกริช  ตรีธัญญพงศ์    พร้อมด้วย นายเวศ์  โกฏิแก้ว นายก ทต.ยุหว่า นายพสิษฐ์ ศึกษานภาพัฒน์  นักวิชาการส...
[04 ส.ค. 2558]
 
 
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
กองการศึกษาฯ  เทศบาลตำบลยุหว่า  โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า  นายเวศม์ โกฏิแก้ว   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่   ถวายเทียนพรรษายังวัดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยุหว่า
[03 ส.ค. 2558]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24  


 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com