ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งผลการอนุมัติใบอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
ขณะนี้ 40 คน
สถิติวันนี้ 506 คน
สถิติเดือนนี้ 16918 คน
สถิติปีนี้ 318798 คน
สถิติทั้งหมด 4635859 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
รายงานการเงิน
 
 


รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2560 (127 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (151 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2560 (194 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2561 (139 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (132 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561 (122 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (163 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (1.31 MB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (214 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (203 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561 (232 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1.22 MB.) 
 
 

Copyright © 2013-2018 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com