ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 282 คน
สถิติเดือนนี้ 81570 คน
สถิติปีนี้ 1082175 คน
สถิติทั้งหมด 6558324 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 2563
[19 ส.ค. 2563]
 
 
โครงการธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมสนับสนุนโครงการธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ วัดมะกับตอง บ้านศาลาหมู่ที่ 11
[25 มิ.ย. 2563]
 
 
ประชุมชี้แจงโครงการตรวจสอบคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
ประชุมชี้แจงโครงการตรวจสอบคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้าน วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[26 ธ.ค. 2562]
 
 
งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดโครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวสดุดี
[09 ธ.ค. 2562]
 
 
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารปห้ง พรพะสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร (รัชกาลที่ 9) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่ม อสม. และประชาชนในตำบลยุหว่า เข้าร่วมกิจกรรม
[04 ธ.ค. 2562]
 
 
งานลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562
กดดูภาพเพิ่มเติม > https://bit.ly/2rWS6z0 กดดูภาพเพิ่มเติม > https://bit.ly/2XFO3mI
[14 พ.ย. 2562]
 
 
การแข่งขันเรือพาย 5 ฝีพาย ในงานประเพณียี่เป็ง 2562
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดกิจกรรมการแข่งขันเรือพาย 5 ฝีพาย ในงานประเพณียี่เป็ง  2562  ในวันที่  12  พ.ย. 2562  ณ  อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม  เป็นการแข่งขันเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่าง เทศบาลตำบลยุหว่า และชุมชน  จำนวน  15  ทีม กดดูรูปภาพเพิ่มเติม > https://bit.ly/33cpije
[14 พ.ย. 2562]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับผู้นำทั้ง 14 หมู่บ้าน ร่วมทำ mou การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับผู้นำทั้ง 14 หมู่บ้าน ร่วมทำ mou การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ตามโครงการรณรงค์ ส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก
[28 ต.ค. 2562]
 
 
กีฬาผู้สูงอายุฯ
การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา (กีฬาผู้สูงอายุตำบลยุหว่า) เพื่อเข้าแข่งขันต่อในระดับอำเภอ ระดับโซนต่อไป ประจำปี 2562 ณ โรีงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
[11 ต.ค. 2562]
 
 
ประเมินคุ้มบ้านครั้งที่ 2 โครงการคุ้มบ้านร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมดี พาชีวีมีสุข
ประเมินคุ้มบ้านครั้งที่ 2 โครงการคุ้มบ้านร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมดี พาชีวีมีสุข
[17 ก.ย. 2562]
 
 
โครงการอบรมสร้างเครือข่าย ฯ
งานนิติกร เทศาลตำบลยุหว่า ได้จัดทำโครงการอบรมสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามมการทุจริต ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรม การอบรมความรู้ด้านกฎหมายผ่านเกมส์ The Choice ทางเลือก-ทางรอด จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่น้องๆ นักเรียน ชันประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
[12 ก.ย. 2562]
 
 
การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำเดือนกันยายน 2562
การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำเดือนกันยายน 2562 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ม.13 2.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ม.13 3.โครงการ TO BE NUMBER ONE ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ม.13 4.โครงการ TO BE NUMBER ONE ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ม.4 5.โครงการ...
[10 ก.ย. 2562]
 
 
ธรรมสวนะ โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
นายประจวบ บุญเกียรติเดชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 นำ น้อง ๆ นักเรียน ทำกิจกรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ในช่วงเข้าพรรษานี้ เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ คือการทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ในวันพระ และให้ครูนักเรียนมีหลักธรรมไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจ
[28 ส.ค. 2562]
 
 
โครงการอาหารสะอาดรสชาดอร่อย
โครงการอาหารสะอาดรสชาดอร่อย วันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลยุหว่า
[26 ส.ค. 2562]
 
 
แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ หมู่ที่ 12 บ้านดอนตัน (หมู่บ้านต้นแบบ)
แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ หมู่ที่ 12 บ้านดอนตัน (หมู่บ้านต้นแบบ)
[20 ส.ค. 2562]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com