- หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
สตอ.หญิง พรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล
ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า
091-0691213
 
 
 
นายสุเมธ จิตตาดู
หัวหน้าสำนักปลัด
093-3010269
 
 
 
นางสาวอัมพิกา ศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
0815953155
 
 
 
นายชยันต์ อภิวงค์งาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
094-6069998
 
 
 
นางจริยวรรณ ตรูศรีลักษมี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
091-0691558
 
 
 
นางสาวหทัยกาญจน์ สุริยะมล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
089-8354455
 
   
 

Copyright © 2013-2022 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 229 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. (053) 825044 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com