ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายงานต่างๆ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงาน (ทดสอบ)
รายงาน1
รายงาน2
รายงาน3
รายงาน4
 
ขณะนี้ 45 คน
สถิติวันนี้ 4459 คน
สถิติเดือนนี้ 17446 คน
สถิติปีนี้ 1226357 คน
สถิติทั้งหมด 6702506 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า รับโอนข้าราชการครู
[23 พ.ย. 2563]
 
 
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
[05 พ.ย. 2563]
 
 
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[28 ต.ค. 2563]
 
 
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่าและนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
[27 ต.ค. 2563]
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รับ-จ่าย ไตรมาส4
[20 ต.ค. 2563]
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2564
[15 ต.ค. 2563]
แบบประเมินความพึงพอใจ ของเทศบาลตำบลยุหว่า
แบบประเมินความพึงพอใจ การให้บริการประชาชน คลิกลิ้งค์ >> https://forms.gle/UCb41vif1v7A9Qiu9 2. แบบสอบถามความคิดเห็น การออกกำลังกายบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม ทต.ยุหว่า คลิกลิ้งค์ >> https://forms.gle/GNex8S7NF5rDt9bWA
[01 ต.ค. 2563]
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ2564
[01 ต.ค. 2563]
วิธีการเพิ่มเพือน ID LINE ทต.ยุหว่า

[01 ต.ค. 2563]
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า
1. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 คลิกลิ้งค์>> http://sanpatong.yuwaschool.ac.th/ 2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า คลิกลิ้งค์>> http://kdg.yuwaschool.ac.th/ 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า คลิกลิ้งค์>> http://cdc.yuwaschool.ac.th/
[01 ต.ค. 2563]
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
[15 ก.ย. 2563]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
[28 ส.ค. 2563]
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการ)
[28 ส.ค. 2563]
 
 
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยุหว่า
[11 ส.ค. 2563]
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
[06 ส.ค. 2563]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com