ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
รายงาน แผนงานการเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานงบการเงิน
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
รายงาน แผนงานพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการปฏิบัติราชการ
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริต
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Service
- รายงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
กฎหมาย / ระเบียบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 97 คน
สถิติวันนี้ 1311 คน
สถิติเดือนนี้ 114075 คน
สถิติปีนี้ 242228 คน
สถิติทั้งหมด 7073337 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
- รายงานงบการเงิน
 
 


รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2564 (6.56 MB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธ.ค. 2563 (1.31 MB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พ.ย. 2563 (5.63 MB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ต.ค. 2563 (500 KB.)
ผลการตรวจสอบ สตง. งบการเงินประจำปี 2563 (7.21 MB.)
ผลการตรวจสอบ สตง. งบการเงินประจำปี 2562 (1.50 MB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ส.ค. 2563 (5.29 MB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ก.ค. 2563 (6.08 MB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิ.ย. 2563 (744 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พ.ค. 2563 (602 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เม.ย. 2563 (642 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มี.ค. 2563 (597 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ก.พ. 2563 (654 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ม.ค. 2563 (526 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธ.ค. 2562 (536 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พ.ย. 2562 (551 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ต.ค. 2562 (545 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ก.ย. 2562 (234 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ส.ค. 2562 (246 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ก.ค. 2562 (268 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิ.ย. 2562 (263 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พ.ค. 2562 (267 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เม.ย. 2562 (273 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มี.ค. 2562 (268 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ก.พ. 2562 (231 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ม.ค. 2562 (231 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธ.ค. 2561 (222 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พ.ย. 2561 (210 KB.)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ต.ค. 2561 (207 KB.) 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com