ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 35 คน
สถิติวันนี้ 1291 คน
สถิติเดือนนี้ 25608 คน
สถิติปีนี้ 272612 คน
สถิติทั้งหมด 5748761 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560
[04 ม.ค. 2560]
 
 
การรณรงค์การรับชำระภาษี ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลยุหว่า ออกเดินรณรงค์การรับชำระภาษี ประจำปี 2560  ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลยุหว่า
[16 ธ.ค. 2559]
 
 
กิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559 โดยได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  และเก็บขยะ  บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม เทศบาลตำบลยุหว่า
[07 ธ.ค. 2559]
 
 
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559 ณ  ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง
[06 ธ.ค. 2559]
 
 
การจัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศ (Eco Village)
เทศบาลตำบลยุหว่า  ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศ (Eco Village)  ณ เทศบาลตำบลยุหว่า โดยได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 4 มิติ ได้แก่   - มิติที่  1  เมืองแห่งต้นไม้   - มิติที่  2  เมืองไร้มลพิษ   - มิติที่  3  เมืองพิชิตพลังงา...
[01 ธ.ค. 2559]
 
 
กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดเก็บขยะบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม และบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า  และตัดแต่งกิ่งไม้ในจุดที่อันตราย
[22 พ.ย. 2559]
 
 
ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
เทศบาลตำบลยุหว่า  ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"  ณ  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
[22 พ.ย. 2559]
 
 
โครงการ Big Cleanning Day
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดทำโครงการ Big Cleanning Day  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559  ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า  โดยได้กำหนดกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน ตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
[18 พ.ย. 2559]
 
 
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำเดือน พ.ย. 2559
[11 พ.ย. 2559]
 
 
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลยุหว่า
อำเภอสันป่าตอง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559  ณ วัดกิ่วแลหลวง หมู่ที่  4  ตำบลยุหว่า  โดยมีท่านนายอำเภอสันป่าตอง นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์  เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธี
[01 พ.ย. 2559]
 
 
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559  ณ  ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง
[28 ต.ค. 2559]
 
 
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปี 2559
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดทำ โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2559  ณ  กรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  และ โบทานิครีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
[23 ก.ย. 2559]
 
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2559
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2559 กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมเทศนาช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในวันที่ 16 กันยายน 2559  ณ วัดอุเม็ง หมู่ที่ 5 ตำบลยุหว่า
[23 ก.ย. 2559]
 
 
คก.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปี 2559
เทศบาลตำบลยุหว่า  ร่วมกับ อำเภอสันป่าตอง  ออกพบปะประชาชน และออกให้บริการ แก่ประชาชนตำบลยุหว่า  บ้านศาลา หมู่ที่  11  และหมู่บ้านใกล้เคียง  โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐ และเอกชน ร่วมออกให้บริการดังกล่าว
[13 ก.ย. 2559]
 
 
มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนพิการตำบลยุหว่า ครั้งที่ 5
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดทำ โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนพิการตำบลยุหว่า ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมอาคารรวมใจ โรงพยาบาลสันป่าตอง
[12 ก.ย. 2559]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com