ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งผลการอนุมัติใบอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ประมวลจริยธรรม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
 
ขณะนี้ 28 คน
สถิติวันนี้ 273 คน
สถิติเดือนนี้ 9777 คน
สถิติปีนี้ 134726 คน
สถิติทั้งหมด 4268695 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
 
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
 
 
 
นางสาวเยาวลักษณ์ กล้ามาก
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ
 
 
 
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
น.ส.จีราภรณ์ จะวรรณะ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
 
 
น.ส.สุภารัตน์ บุญเที่ยง
เจ้าหน้าที่รับ - ส่ง หนังสือ
 
 
 
นายสิทธิชัย เศรษฐสินธ์
เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ
 
 
 
นางจำนงจิต คำแล
ครูผู้ช่วย
 
 
 
นางสาวจรรยารักษ์ จินดา
ครูผู้ช่วย
 
 
 
นางโสดาวัลย์ ตุ่นใจคำ
ครูผู้ช่วย
 
 
 
นางพิมประภา ยอดเมธา
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
นางธิดารัตน์ ศิริโกมล
ครูผู้ช่วย
 
 
 
นางนิวรรณ คำปัน
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
นางสาวอุบล หน่อแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
น.ส.เรืองรัตน์ ใจยะสาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
 
 
นางสุรัชฎากรณ์ จอมทัน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 
 
 
นางอัจฉรี วังซาว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
น.ส.ตติญา วงค์โม้
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 
 
 
นายสุเมธี จันทร์ทอง
นักการภารโรง
 
 
 
นายเฉลิม สิงห์ใจ
นักการภารโรง

  
 
 

Copyright © 2013-2017 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. (053) 825044 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com