ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 23 คน
สถิติวันนี้ 1093 คน
สถิติเดือนนี้ 25410 คน
สถิติปีนี้ 272414 คน
สถิติทั้งหมด 5748563 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
โครงการ "วัน อปพร." ประจำปี 2557
[26 มี.ค. 2557]
 
 
" 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2557
เทศบาลตำบลยุหว่า  โดยท่านนายกเวศม์  โกฏิแก้ว  จัดงานวันท้องถิ่นไทย  ประจำปี 2557  ในวันที่  18  มีนาคม 2557  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  การตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยได้จัด นิทรรศการประวัติความเป็นมาของวันท้องถิ่นไทย  เพื่อเผย...
[21 มี.ค. 2557]
 
 
โครงการวันสตรีสากล ประจำปี 2557
คณะกรรมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลยุหว่า  ได้จัดโครงการวันสตรีสากล  ประจำปี 2557  ในวันที่ 6 มีนาคม 2557  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เทศบาลตำบลยุหว่า  โดยมีท่านนายอำเภอสันป่าตอง  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โดยได้จัดกิจกรรมการสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทสตรี  และการแข่งขันฯ  เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีในกลุ่มสตรีแม่บ้านในหมู่บ้าน และในระดับตำบล
[21 มี.ค. 2557]
 
 
การแข่งขันกีฬาสี รร.อนุบาลและศูนย์เด็ก ประจำปีการศึกษา 2556
[11 มี.ค. 2557]
 
 
ซ่อมแซมถนนสายหนองปึ๋ง-หนองพันเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว
นายเวศม์  โกฏิแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า   พร้อมด้วย ผอ.กองช่าง นายชยันต์  อภิวงค์งาม   ได้ทำการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เข้าดำเนินการซ่อมแซม ถนนสายหนองปึ๋ง-หนองพันเงิน  เสร็จเรียบร้อยแล้ว
[27 ก.พ. 2557]
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน ตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน ตำบลยุหว่า  ประจำปีงบประมาณ 2557    เมื่อวันที่  9 ก.พ. 2557   ณ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
[18 ก.พ. 2557]
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์  ประจำปี  2557   เมื่อวันที่  24  มกราคม  2557  ณ  เทศบาลตำบลยุหว่า  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา  โดยได้จัดทำกิจกรรม  Walk  rally  แบ่งเป็น  4  ฐานเรียนรู้  ดังนี้ ฐานที่  1  หมวกกันน๊อค  เพื่่อให้ทราบการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิ...
[29 ม.ค. 2557]
 
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
[29 ม.ค. 2557]
 
 
โครงการประเพณีตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2557
เทศบาลตำบลยุหว่า  อบจ.เชียงใหม่  ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลยุหว่า  และวัดหนองปึ๋ง  จัดกิจกรรมทำบุญสืบสานประเพณีตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติ  ประจำปี 2557  ระหว่างวันที่  14 - 15 มกราคม  2557   วัดหนองปึ๋ง  หมู่ที่  6  ตำบลยุหว่า
[28 ม.ค. 2557]
 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลยุหว่า ครั้งแรก
การประชุมสภาเทศบาลตำบลยุหว่า  ครั้งแรก   ในวันที่  27  ธันวาคม  2556   เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า   เพื่อทำการเลือกประธานสภา  รองประธานสภา  โดยมีท่านนายอำเภอสันป่าตอง  นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์  เป็นประธานเปิดการประชุม
[02 ม.ค. 2557]
 
 
การมอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2557
[27 ธ.ค. 2556]
 
 
โครงการวิทยาศาสตร์อากาศยาน "หนุน้อยเจ้าเวหา"
โครงการวิทยาศาสตร์อากาศยาน  "หนูน้อยเจ้าเวหา"  ระหว่างวันที่  7-8  ธันวาคม  2556   ณ  เทศบาลตำบลยุหว่า
[26 ธ.ค. 2556]
 
 
ร่วมพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สิบตำรวจเอกหญิง พรรณทิพย์  โกสีย์ศิริกุล  ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า  พร้อมด้วยข้าราชการ  และพนักงานทุกคน  ร่วมพิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง
[09 ธ.ค. 2556]
 
 
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ)
[06 ธ.ค. 2556]
 
 
รับส่งหีบเลือกตั้ง และตรวจสอบเอกสารการเลือกตั้ง
[06 ธ.ค. 2556]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com