ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
รายงาน แผนงานการเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานงบการเงิน
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
รายงาน แผนงานพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการปฏิบัติราชการ
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริต
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Service
- รายงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
กฎหมาย / ระเบียบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 60 คน
สถิติวันนี้ 5040 คน
สถิติเดือนนี้ 27311 คน
สถิติปีนี้ 281252 คน
สถิติทั้งหมด 7112362 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
นายเวศม์ โกฏิแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นายวิโรจน์ใหม่ใจ ประธานสภาตำบลยุหว่า พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา พร้อมทั้งทำกิจกรรม ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม และเก็บขยะรอบๆ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
[26 ก.ค. 2561]
 
 
พิธีหล่อเทียนพรรษา
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลยุหว่า จัดงานพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ประธาสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และ ประชาชนตำบลยุหว่า เข้าร่วมพิธีหล่อเทียน ณ เทศบาลตำบลยุหว่า
[17 ก.ค. 2561]
 
 
อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
อำเภอสันป่าตอง ร่วมกับเทศบาลตำบลยุหว่า และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมโครการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยนางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานในพธีเปิดโครงการ และให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนบ้านร้อง หมู่ที่ 8 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
[05 ก.ค. 2561]
 
 
ชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุใน เทศบาลนครเชียงใหม่ และผู้เกี่ยวข้อง
โครงการดำเนินงาน ชมรมผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุใน เทศบาลนครเชียงใหม่ และผู้เกี่ยวข้อง วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
[22 มิ.ย. 2561]
 
 
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดย นายเวศม์ โกฏิแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า นางนิดา ปินตาดง รองนายกเทศมนตรี และงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยุหว่า วัน อังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[19 มิ.ย. 2561]
 
 
"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"
เทศบาลตำบลยุหว่า รับบริจาค ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท มือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้วทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี้ห้อ ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" โดย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะนำเอารายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่น ๆ มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง
[18 มิ.ย. 2561]
 
 
จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
[15 มิ.ย. 2561]
 
 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ฯ
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดอบรม "กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ และการพูดในที่ชุมชน" ในโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตำบลยุหว่า ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยุหว่า หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
[14 มิ.ย. 2561]
 
 
โครงการฝึกอบรม คณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้าน
โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้าน หลักสูตรการสอนสาธิตการผลิตบำรุงรักษาและการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ของทั้ง 14 หมู่บ้าน ตำบลยุหว่า ณ บ้านสันป่าตองใต้ หมู่ที่ 14 จัดโดย กองช่าง เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง โดยได้รับฟังการบรรยายจากคณะวิทยากร จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ
[13 มิ.ย. 2561]
 
 
อบรมความรู้ด้ายทันตกรรมสุขภาพผู้ปกครองนักเรียน
งานทันตกรรม โรงพยาบาลสันป่าตอง จัด อบรมความรู้ด้ายทันตกรรมสุขภาพผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยุหว่า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น.
[05 มิ.ย. 2561]
 
 
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
เวทีประชาคม ครั้งที่ 1 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลาวัดป่าเจริญธรรม โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
[01 มิ.ย. 2561]
 
 
การประชุมสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า
[10 พ.ค. 2561]
 
 
การประชุมเงินอุดหนุน และ โครงการ MOU โดยกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลยุหว่า
[09 พ.ค. 2561]
 
 
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในงาน " สืบฮีต สานฮอย ผ่อกอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง "
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลยุหว่า จัดกิจกรรม " สืบฮีต สานฮอย ผ่อกอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง "  และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลยุหว่า ในวันที่ 14 เมษายน 2561 ณ เทศบาลตำบลยุหว่า โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอ  นางสาวภัทราภรณ์ ลายจุด เป็นประธานในการเปิดโครงการ
[14 เม.ย. 2561]
 
 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ฯ
เทศบาลตำบลยุหว่า โดยกองสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ การดูแลสุขภาพประชาชนของแกนนำสุขภาพประจำหมู่บ้านตำบลยุหว่า และบุคลากรทางด้านสุขภาพ ภายใต้การนำของท่านนายกเวศม์  โกฏิแก้ว ระหว่างวันที่ 3.-6 เมษายน 2561 อบรมฯ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาาพตำบล บ้านกิ่วแลหลวง และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจ...
[03 เม.ย. 2561]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  


 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com