ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 29 คน
สถิติวันนี้ 1304 คน
สถิติเดือนนี้ 25621 คน
สถิติปีนี้ 272625 คน
สถิติทั้งหมด 5748774 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
ออกพื้นที่แบ่งคุ้มในแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดย นายก รองนายก สมาชิกสภา ปลัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ **ออกพื้นที่แบ่งคุ้มในแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน ใน #การบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลยุหว่า
[22 ก.ย. 2560]
 
 
ออกตรวจสอบสถานะและการดำรงชีพผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ
#เทศบาลตำบลยุหว่า #งานพัฒนาชุมชน ออกตรวจสอบสถานะและการดำรงชีพ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคววามพิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561
[08 ก.ย. 2560]
 
 
คก.ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
#เทศบาลตำบลยุหว่า #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - จัดทำโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า โดยทีมวิทยากรจาก โรงพยาบาลสันป่าตอง
[08 ก.ย. 2560]
 
 
อบรมให้ความรู้ และชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนวิธีการเสนอโครงการ
#กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยุหว่า #สปสช #เทศบาลตำบลยุหว่า#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม -โครงการอบรมให้ความรู้ และชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน วิธีการเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยุหว่า ในปีงบประมาณ 2561
[07 ก.ย. 2560]
 
 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[07 ก.ย. 2560]
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม #โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
วันนี้เป็นวันพระ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า ได้เรียนรู้เรื่องการทำบุญตักบาตรและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งให้นักเรียนมาร่วมกิจกรรมครบทุกคน นักเรียนสามารถปฏิบัติตามได้อย่างดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ
[05 ก.ย. 2560]
 
 
ร่วมกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
#เทศบาลตำบลยุหว่า #นิติกร ร่วมโครงการ รณรงค์การต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
[05 ก.ย. 2560]
 
 
คก.รณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้า
#เทศบาลตำบลยุหว่า #สำนักปลัด #สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ - โครงการรณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้า ณ โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี และสาธิตอัตราการกินไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
[04 ก.ย. 2560]
 
 
กิจกรรมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย
#เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับ #PODD ผ่อดีดี - โครงการผ่อดีดี สำหรับ อปท. ต้นแบบระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี "กิจกรรมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
[30 ส.ค. 2560]
 
 
คก.อบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง ของ ทต.ยุหว่า
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดทำโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมดังนี้ - เรื่อง การเรียนรู้กฏหมายในชีวิตประจำวัน "กิจกรรม The choice ทางเลือกทางรอด" โดย วิทยากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ - การบรรยาย คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทำงาน จาก พระอาจารย์วัดเทพเจติยาจารย์ - การบรรยาย "เรื่อง เทคนิคการ...
[29 ส.ค. 2560]
 
 
ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2560
ทต.ยุหว่า เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ "วันแม่แห่งชาติ" ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
[12 ส.ค. 2560]
 
 
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า โดยมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับแม่ดีเด่นตำบลยุหว่า
[11 ส.ค. 2560]
 
 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
[10 ส.ค. 2560]
 
 
มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนพิการยุหว่า ครั้งที่ 6
#เทศบาลตำบลยุหว่า #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #สปสช#กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยุหว่า  - จัดทำโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนพิการยุหว่า ครั้งที่ 6 วันที่ 3 ส.ค. 2560 ณ โรงพยาบาลสันป่าตอง
[03 ส.ค. 2560]
 
 
ร่วมกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติฯ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 ณ หอประชุม #โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่
[28 ก.ค. 2560]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com