ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 29 คน
สถิติวันนี้ 1091 คน
สถิติเดือนนี้ 25408 คน
สถิติปีนี้ 272412 คน
สถิติทั้งหมด 5748561 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
โครงการหนูน้อยฟันสวย
เทศบาลตำบลยุหว่า  ได้จัดทำโครงการหนูน้อยฟันสวย  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[08 ก.ย. 2559]
 
 
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดทำ โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
[01 ก.ย. 2559]
 
 
โครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปี 2559
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดทำโครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปี 2559  วันที่ 27 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า  โดยมี นายสมบัติ เฟื่องปรางค์  ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  ให้เกียรติเป็นประธาน  และบรรยายในหัวข้อ "แนวนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา"
[27 ส.ค. 2559]
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้และชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยุหว่า ปีงบประมาณ 2559
[26 ส.ค. 2559]
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้ประสบภัย
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดทำ "โครงการอบรมให้ความรู้สร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้ประสบภัย การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวกับกฎหมายการประกันภัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานยุติธรรมชุมชน"
[25 ส.ค. 2559]
 
 
โครงการตรวจสอบคุณภาพระบบน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2559
กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดทำ "โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2559" (สำหรับประปาหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการกับเทศบาลตำบลยุหว่า  จำนวน  8  หมู่บ้าน) ได้แก่  บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ,บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ,บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 ,บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 ,บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 ,บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7 ,บ้านร้อง หมู่ที่ 8 และบ้านดอนตัน หมู่ที่ 12  และได้มอ...
[24 ส.ค. 2559]
 
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดกิจกรรม "โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในวันที่  10  สิงหาคม  2559   ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า
[15 ส.ค. 2559]
 
 
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559   ณ  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
[15 ส.ค. 2559]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมรณรงค์การลงประชามติ 7 สิงหา
[05 ส.ค. 2559]
 
 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวตำบลยุหว่า
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำ "โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวตำบลยุหว่า"  ในวันที่  27  กรกฏาคม  2559  ณ  บริเวณศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลยุหว่า  ถนนเลียบคลองชลประทาน  หมู่ที่  4  บ้านกิ่วแลหลวง  ตำบลยุหว่า
[29 ก.ค. 2559]
 
 
ออกเสียงประชามติ 7 ส.ค. 2559
[29 ก.ค. 2559]
 
 
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
[15 ก.ค. 2559]
 
 
การอบรมโครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนวัดอุเม็ง  และโรงเรียนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลยุหว่า
[06 ก.ค. 2559]
 
 
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559
[06 ก.ค. 2559]
 
 
โครงการอบรมเทคนิคการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
[27 มิ.ย. 2559]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com