ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
รายงาน แผนงานการเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานงบการเงิน
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
รายงาน แผนงานพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการปฏิบัติราชการ
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริต
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Service
- รายงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
กฎหมาย / ระเบียบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 83 คน
สถิติวันนี้ 4578 คน
สถิติเดือนนี้ 26849 คน
สถิติปีนี้ 280790 คน
สถิติทั้งหมด 7111900 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
การประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกิ่วแลหลวง
การประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกิ่วแลหลวง เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดการประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกิ่วแลหลวง ณ วัดกิ่วแลหลวงเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม  2560 เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและบำรุงรักษาประปาหมู่บ้านบ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 ที่ได้หมดวาระลง
[28 พ.ค. 2560]
 
 
โครงการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา “ด้วยผญาของดีบ้านเฮา”
โครงการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา “ด้วยผญาของดีบ้านเฮา” จัดโดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยุหว่าตำบลยุหว่าอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา ด้วยผญาของดีบ้านเฮาจำนวน  3 ครั้ง ระหว่างวันที่ 4,11,19 พฤษภาคม 2560 ณ วัดสันป่าตอง หมู่ที่ 1 วัดศรีเกิด หมู่ที่ 8 และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยุหว่า หมู่ที่ 4
[19 พ.ค. 2560]
 
 
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2560
ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลยุหว่าร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลยุหว่าและ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลยุหว่า ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2560 - 5 พฤ...
[05 พ.ค. 2560]
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 5)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติประจำปี 2560 (ครั้งที่ 5)
[03 พ.ค. 2560]
 
 
โครงการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา "ด้วยพญาของดีบ้านเฮา"
โครงการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา งานพัฒนาชุมชน  เทศบาลตำบลยุหว่าจัดทำโครงการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา จัดกิจกรรมเวทีถอดบทเรียนองค์ความรู้ ด้านผู้สูงอายุตำบลยุหว่า และจัดทำระบบข้อมูลณ เทศบาลตำบลยุหว่า
[27 เม.ย. 2560]
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2560
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลยุหว่าร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง  อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลยุหว่า และอาสาสมัครป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งให้คำแนะนำ และลงนามบันทึกความร่วมมือ เมื่อวันที่ 27 เมษายน  2560 ณ เทศบาลตำบลยุหว่า
[27 เม.ย. 2560]
 
 
โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2560
โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2560 เมื่อวันที่   24   เมษายน   2560 เทศบาลตำบลยุหว่าได้จัดโครงการวันเทศบาล   ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ภายในงานมีกิจกรรมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัม...
[24 เม.ย. 2560]
 
 
กิจกรรมรดน้ำดำหัว นายกเทศมนตรี และประธานสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
กิจกรรมรดน้ำดำหัว นายกเทศมนตรี และประธานสภาเทศบาลตำบลยุหว่า เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2560 ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและการทำงานจากนายกเวศม์ โกฏิแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า และนายวิโรจน์ ใหม่ใจ ประธานสภาเทศบาลตำบล
[16 เม.ย. 2560]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมขบวนพิธีสระเกล้าดำหัว พ่อเมืองเจียงใหม่
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมขบวนพิธีสระเกล้าดำหัว พ่อเมืองเจียงใหม่ เทศบาลตำบลยุหว่าร่วมขบวนพิธีสระเกล้าดำหัวพ่อเมืองเจียงใหม่    นำโดยนายกเวศม์ โกฏิแก้วนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่   และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับอำเภอสันป่าตองโดยท่านนายอำเภอคมกริช  ตรีธัญญพงศ์ เดินขบวนสระเกล้าดำหัว พ่อเมืองเจียง...
[15 เม.ย. 2560]
 
 
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 "สืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลยุหว่า ได้จัดโครงการจัดงาน วันสงกรานต์ ประจำปี 2560 "สืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"ประจำปี 2560เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 นำโดยนายอำเภอสันป่าตอง คณะผู้บริหาร ประธานสภา และกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า   ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์   ณ   เทศบาลตำบลยุหว่าภายในงานมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำ...
[13 เม.ย. 2560]
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 4)
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560  (ครั้งที่ 4)  ณ  วันต้นผึ้ง  หมุ่ 9  ตำบลยุหว่า - โดยนายกเวศม์  โกฏิแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่  และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน   ออกพบประชาชน  และออกให้บริการประช...
[04 เม.ย. 2560]
 
 
กิจกรรมการอบรมความรู้ การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร
เทศบาลตำลยุหว่า  จัดทำ โครงการสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า ประจำปี 2560  "กิจกรรมการอบรมความรู้ การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำโดย งานนิติการ ทต.ยุหว่า  ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
[31 มี.ค. 2560]
 
 
โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560
กองสาธารณสุขฯ   เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำ "โครงการอบรมผุ้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560"  รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่  27 - 28 มีนาคม 2560   ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[28 มี.ค. 2560]
 
 
งานประจำปีและพิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
งานประจำปีและพิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 งานประจำปีและพิธีมอบวุฒิบัตร    นักเรียนสำเร็จการศึกษา    ประจำปีการศึกษา   2559 เมื่อ   วันที่   26   มีนาคม   2560   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดงานประจำปี และพิธีมอบวุฒิบัตร &nbs...
[26 มี.ค. 2560]
 
 
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 "กิจกรรม Big Cleaning Day"
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัด กิจกรรม  Big Cleaning Day  เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560  นำโดยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานเจ้าหน้าที่  ร่วมกันทำความสะอาด และเก็บขยะ  บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า  บริเวณทางเข้าและถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
[21 มี.ค. 2560]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  


 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com