สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า

 
 
นายวิโรจน์ ใหม่ใจ
ประธานสภา
 
 
 
นายธนภัทร แก่นดี
รองประธานสภา
เขต 1 เขต 2
 
 
นายบุญเจือ เชียงบุญ
สมาชิกสภา เขต 1
 
 
นายธนภัทร แก่นดี
สมาชิกสภา เขต 2
 
 
นายทวัช อินทร์วงค์
สมาชิกสภา เขต 1
 
 
นายสำราญ พรมมี
สมาชิกสภา เขต 2
 
 
นายวิโรจน์ ใหม่ใจ
สมาชิกสภา เขต 1
 
 
นายอรุณ เรืองยศ
สมาชิกสภา เขต 2
 
 
นายนิคม ทิพย์แก้ว
สมาชิกสภา เขต 1
 
 
นายอนันต์ มูลเมือง
สมาชิกสภา เขต 2
 
 
นางคำปัน ศรีดอนชัย
สมาชิกสภา เขต 1
 
 
นายวีระ แสนอนันต์
สมาชิกสภา เขต 2
 
 
- ลาออก -
สมาชิกสภา เขต 1
 
 
นายธงชาติ สมริน
สมาชิกสภา เขต 2
 

Copyright © 2013-2019 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 229 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. (053) 825044 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com