- สมาชิกสภา

 
 
นายบญเจือ เชียงบุญ
ประธานสภา
097-9930907
 
 
 
นายอรุณ เรืองยศ
รองประธานสภา
081-3863991
 
 
 
นายธีรยุทธ ศรีวิชัย
เลขานุการสภา
094-5619412
เขต 1 เขต 2
 
 
นายบุญเจือ เชียงบุญ
ประธานสภา
097-9930907
 
 
นายอรุณ เรืองยศ
รองประธานสภา
081-3863991
 
 
นางจิดาภา ศรีบุญปวน
สมาชิกสภา เขต 1
089-9985629
 
 
นายธีรยุทธ ศรีวิชัย
เลขานุการสภา
094-5619412
 
 
นายทวัช อินทร์วงค์
สมาชิกสภา เขต 1
081-9616989
 
 
นายพ่น คำไชยเทพ
สมาชิกสภา เขต 2
089-5562814
 
 
นายบุญรอด บุตตมา
สมาชิกสภา เขต 1
081-7645249
 
 
ร้อยตรีเฉลิม นวลมณี
สมาชิกสภา เขต 2
089-9535198
 
 
นายนิคม ทิพย์แก้ว
สมาชิกสภา เขต 1
089-5592882
 
 
นายธงชาติ สมริน
สมาชิกสภา เขต 2
065-7627456
 
 
นายสุพจน์ เมืองปัน
สมาชิกสภา เขต 1
086-11904124
 
 
นายสุพันธ์ คำแก้ว
สมาชิกสภา เขต 2
083-2155014
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 229 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. (053) 825044 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com