ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 32 คน
สถิติวันนี้ 1298 คน
สถิติเดือนนี้ 25615 คน
สถิติปีนี้ 272619 คน
สถิติทั้งหมด 5748768 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช
งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช  ณ วัดป่าเจริญธรรม ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
[16 ธ.ค. 2558]
 
 
กิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับอำเภอสันป่าตอง  จัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558  ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  5 ธันวาคม 2558
[12 ธ.ค. 2558]
 
 
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมลคล วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558  ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
[09 ธ.ค. 2558]
 
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี พ.ศ.2558  โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อตัวอย่าง จำนวน 14 หมู่บ้าน  โดยมี คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน ชมรม อส...
[08 ธ.ค. 2558]
 
 
ฮ่วมใจ๋สืบสาน ตำนานยี่เป็ง
[27 พ.ย. 2558]
 
 
โครงการอบรมสัมมนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลยุหว่า
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลยุหว่า  ประจำปีงบประมาณ 2558  ระหว่างวันที่  29-30 สิงหาคม 2558  โดยมีหัวข้อในการบรรยาย ดังนี้ 1. หัวข้อเรื่อง "ธรรมชาติของคนและการชนะใจตัวเอง"  โดย..อาจารย์สุนัย เลาหวิวัฒน์ 2. หัวข้อเรื่อง "คุณธรรมและจริยธรรมสู่การบริการที่ประทับใจ"  โดย..อาจารย์สุนัย เลาหวิว้ฒน์ 3. หัวข้อเรือง...
[06 ต.ค. 2558]
 
 
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลยุหว่า  ได้จัดทำโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2558   
[06 ต.ค. 2558]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดนิทรรศการหมู่บ้านเชิงนิเวศ Eco Village งาน LannaExpo 2015
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  จัดนิทรรศการหมู่บ้านเชิงนิเวศ  Eco Village  ในงาน Lanna Expo 2015  ระหว่างวันที่  4 - 13 กันยายน 2558  ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  7  รอบพระชนมพรรษา
[15 ก.ย. 2558]
 
 
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และเปิดโครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศ Eco Village
เทศบาลตำบลยุหว่า  ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดทำ " โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  และเปิดโครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศ Eco Village " โดยมีท่านนายอำเภอสันป่าตอง นายคมกริช  ตรีธัญญพงศ์    พร้อมด้วย นายเวศ์  โกฏิแก้ว นายก ทต.ยุหว่า นายพสิษฐ์ ศึกษานภาพัฒน์  นักวิชาการส...
[04 ส.ค. 2558]
 
 
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
กองการศึกษาฯ  เทศบาลตำบลยุหว่า  โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า  นายเวศม์ โกฏิแก้ว   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่   ถวายเทียนพรรษายังวัดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยุหว่า
[03 ส.ค. 2558]
 
 
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2558
กองการศึกษาฯ  เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2558  เพื่อจะได้นำไปถวายยังวัดในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลยุหว่า
[23 ก.ค. 2558]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
เทศบาลตำบลยุหว่า  นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า  ทัศนศึกษานอกสถานที่  ณ  สวนสัตว์เชียงใหม่
[20 ก.ค. 2558]
 
 
ศึกษาดูงานตามโครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศน์ ECO VILLAGE กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศน์ ECO VILLAGE กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 โดยได้นำชุมชนตำบลยุหว่า ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 2 - 4 ก.ค. 2558  ณ  จังหวัดลำปาง  พะเยา  เชียงราย
[20 ก.ค. 2558]
 
 
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบจ.สุโขทัย
เทศบาลตำบลยุหว่า  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.สุโขทัย  ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
[30 มิ.ย. 2558]
 
 
ร่วมพิธีสรงน้ำพระเจ้าเพชร บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 13
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานงานเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระเจ้าเพชร  บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 13 ต.ยุหว่า
[19 มิ.ย. 2558]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com