ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายงานต่างๆ
รายงานงบการเงิน 2564
รายงานการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงาน 2564
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภา 2564
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงาน (ทดสอบ)
รายงาน1
รายงาน2
 
ขณะนี้ 35 คน
สถิติวันนี้ 1994 คน
สถิติเดือนนี้ 95164 คน
สถิติปีนี้ 95164 คน
สถิติทั้งหมด 6926274 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 2563
[19 ส.ค. 2563]
 
 
โครงการธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมสนับสนุนโครงการธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ วัดมะกับตอง บ้านศาลาหมู่ที่ 11
[25 มิ.ย. 2563]
 
 
ประชุมชี้แจงโครงการตรวจสอบคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
ประชุมชี้แจงโครงการตรวจสอบคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้าน วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[26 ธ.ค. 2562]
 
 
งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดโครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวสดุดี
[09 ธ.ค. 2562]
 
 
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารปห้ง พรพะสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร (รัชกาลที่ 9) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่ม อสม. และประชาชนในตำบลยุหว่า เข้าร่วมกิจกรรม
[04 ธ.ค. 2562]
 
 
งานลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562
กดดูภาพเพิ่มเติม > https://bit.ly/2rWS6z0 กดดูภาพเพิ่มเติม > https://bit.ly/2XFO3mI
[14 พ.ย. 2562]
 
 
การแข่งขันเรือพาย 5 ฝีพาย ในงานประเพณียี่เป็ง 2562
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดกิจกรรมการแข่งขันเรือพาย 5 ฝีพาย ในงานประเพณียี่เป็ง  2562  ในวันที่  12  พ.ย. 2562  ณ  อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม  เป็นการแข่งขันเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่าง เทศบาลตำบลยุหว่า และชุมชน  จำนวน  15  ทีม กดดูรูปภาพเพิ่มเติม > https://bit.ly/33cpije
[14 พ.ย. 2562]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับผู้นำทั้ง 14 หมู่บ้าน ร่วมทำ mou การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก
เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับผู้นำทั้ง 14 หมู่บ้าน ร่วมทำ mou การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ตามโครงการรณรงค์ ส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก
[28 ต.ค. 2562]
 
 
กีฬาผู้สูงอายุฯ
การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา (กีฬาผู้สูงอายุตำบลยุหว่า) เพื่อเข้าแข่งขันต่อในระดับอำเภอ ระดับโซนต่อไป ประจำปี 2562 ณ โรีงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
[11 ต.ค. 2562]
 
 
ประเมินคุ้มบ้านครั้งที่ 2 โครงการคุ้มบ้านร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมดี พาชีวีมีสุข
ประเมินคุ้มบ้านครั้งที่ 2 โครงการคุ้มบ้านร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมดี พาชีวีมีสุข
[17 ก.ย. 2562]
 
 
โครงการอบรมสร้างเครือข่าย ฯ
งานนิติกร เทศาลตำบลยุหว่า ได้จัดทำโครงการอบรมสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามมการทุจริต ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรม การอบรมความรู้ด้านกฎหมายผ่านเกมส์ The Choice ทางเลือก-ทางรอด จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่น้องๆ นักเรียน ชันประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
[12 ก.ย. 2562]
 
 
การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำเดือนกันยายน 2562
การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำเดือนกันยายน 2562 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ม.13 2.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ม.13 3.โครงการ TO BE NUMBER ONE ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ม.13 4.โครงการ TO BE NUMBER ONE ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ม.4 5.โครงการ...
[10 ก.ย. 2562]
 
 
ธรรมสวนะ โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
นายประจวบ บุญเกียรติเดชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 นำ น้อง ๆ นักเรียน ทำกิจกรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ในช่วงเข้าพรรษานี้ เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ คือการทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ในวันพระ และให้ครูนักเรียนมีหลักธรรมไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจ
[28 ส.ค. 2562]
 
 
โครงการอาหารสะอาดรสชาดอร่อย
โครงการอาหารสะอาดรสชาดอร่อย วันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลยุหว่า
[26 ส.ค. 2562]
 
 
แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ หมู่ที่ 12 บ้านดอนตัน (หมู่บ้านต้นแบบ)
แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ หมู่ที่ 12 บ้านดอนตัน (หมู่บ้านต้นแบบ)
[20 ส.ค. 2562]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  


 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com