ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งผลการอนุมัติใบอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ประมวลจริยธรรม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
 
ขณะนี้ 44 คน
สถิติวันนี้ 289 คน
สถิติเดือนนี้ 9793 คน
สถิติปีนี้ 134742 คน
สถิติทั้งหมด 4268711 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันออกพรรษา
>> วันนี้เป็นวันพระ ซึ่งตรงกับวันออกพรรษา นักเรียน #โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกันทำบุญตักบาตร >> ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งให้นักเรียนมาร่วมกิจกรรมครบทุกคน นักเรียนสามารถปฏิบัติตามได้อย่างดีมาก
[05 ต.ค. 2560]
 
 
100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ
#เทศบาลตำบลยุหว่า จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า
[28 ก.ย. 2560]
 
 
ออกพื้นที่แบ่งคุ้มในแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดย นายก รองนายก สมาชิกสภา ปลัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ **ออกพื้นที่แบ่งคุ้มในแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน ใน #การบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลยุหว่า
[22 ก.ย. 2560]
 
 
ออกตรวจสอบสถานะและการดำรงชีพผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ
#เทศบาลตำบลยุหว่า #งานพัฒนาชุมชน ออกตรวจสอบสถานะและการดำรงชีพ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคววามพิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561
[08 ก.ย. 2560]
 
 
คก.ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
#เทศบาลตำบลยุหว่า #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - จัดทำโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า โดยทีมวิทยากรจาก โรงพยาบาลสันป่าตอง
[08 ก.ย. 2560]
 
 
อบรมให้ความรู้ และชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนวิธีการเสนอโครงการ
#กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยุหว่า #สปสช #เทศบาลตำบลยุหว่า#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม -โครงการอบรมให้ความรู้ และชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน วิธีการเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยุหว่า ในปีงบประมาณ 2561
[07 ก.ย. 2560]
 
 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[07 ก.ย. 2560]
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม #โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
วันนี้เป็นวันพระ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า ได้เรียนรู้เรื่องการทำบุญตักบาตรและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งให้นักเรียนมาร่วมกิจกรรมครบทุกคน นักเรียนสามารถปฏิบัติตามได้อย่างดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ
[05 ก.ย. 2560]
 
 
ร่วมกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
#เทศบาลตำบลยุหว่า #นิติกร ร่วมโครงการ รณรงค์การต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
[05 ก.ย. 2560]
 
 
คก.รณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้า
#เทศบาลตำบลยุหว่า #สำนักปลัด #สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ - โครงการรณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้า ณ โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี และสาธิตอัตราการกินไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
[04 ก.ย. 2560]
 
 
กิจกรรมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย
#เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับ #PODD ผ่อดีดี - โครงการผ่อดีดี สำหรับ อปท. ต้นแบบระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี "กิจกรรมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
[30 ส.ค. 2560]
 
 
คก.อบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง ของ ทต.ยุหว่า
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดทำโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมดังนี้ - เรื่อง การเรียนรู้กฏหมายในชีวิตประจำวัน "กิจกรรม The choice ทางเลือกทางรอด" โดย วิทยากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ - การบรรยาย คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทำงาน จาก พระอาจารย์วัดเทพเจติยาจารย์ - การบรรยาย "เรื่อง เทคนิคการ...
[29 ส.ค. 2560]
 
 
ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2560
ทต.ยุหว่า เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ "วันแม่แห่งชาติ" ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
[12 ส.ค. 2560]
 
 
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า โดยมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับแม่ดีเด่นตำบลยุหว่า
[11 ส.ค. 2560]
 
 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
[10 ส.ค. 2560]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 

Copyright © 2013-2017 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. (053) 825044 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com