ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งผลการอนุมัติใบอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ประมวลจริยธรรม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
 
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 81 คน
สถิติเดือนนี้ 8895 คน
สถิติปีนี้ 102843 คน
สถิติทั้งหมด 4236812 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 053-355266 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนพิการยุหว่า ครั้งที่ 6
#เทศบาลตำบลยุหว่า #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #สปสช#กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยุหว่า  - จัดทำโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนพิการยุหว่า ครั้งที่ 6 วันที่ 3 ส.ค. 2560 ณ โรงพยาบาลสันป่าตอง
[03 ส.ค. 2560]
 
 
ร่วมกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติฯ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 ณ หอประชุม #โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่
[28 ก.ค. 2560]
 
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และจัดเก็บขยะ ณ อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
#เทศบาลตำบลยุหว่า จัดกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 #อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
[27 ก.ค. 2560]
 
 
กีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุตำบลยุหว่า
#เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับ #ชมรมผู้สูงอายุตำบลยุหว่า #งานพัฒนาชุมชน - จัดทำโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลยุหว่า "กิจกรรมกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุตำบลยุหว่า" วันที่ 27 ก.ค. 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลยุหว่า
[27 ก.ค. 2560]
 
 
คก.ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
#เทศบาลตำบลยุหว่า #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - จัดทำโครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า - โดยวิทยากรจาก รพ.สันป่าตอง ดังนี้  นายแพทย์ธนาสิทธิ์ วิจิตราพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการ , คุณยุพิน กันทะวงค์ พยาบาลวิชาชีพ , คุณฐนะรักษ์ บุญธิมา นักวิชาการสาธารณสุข
[25 ก.ค. 2560]
 
 
สอนการทำตะกร้าคัดแยกขยะจากวัสดุเหลือใช้
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยุหว่า สอนการทำตะกร้าคัดแยกขยะจากวัสดุเหลือใช้ ให้กับพนักงานของเทศบาลตำบลยุหว่า สำหรับใช้ในครัวเรือน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลยุหว่า
[21 ก.ค. 2560]
 
 
โครงการทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
โครงการทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลยุหว่า ได้นำนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่าเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
[19 ก.ค. 2560]
 
 
เข้ารับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(Environmental Health Accreditation : EHA)
เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนายกเวศม์ โกฏิแก้ว นายกเทศมตรีตำบลยุหว่า พร้อมด้วย ปลัด ,ผอ.สาธารณสุขฯ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ เข้ารับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) จำนวน 3 ด้านดังนี้ 1. ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป 2. ด้านการจัดการเหตุรำคาญ 3. ด้านการจัดการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 256...
[17 ก.ค. 2560]
 
 
โครงการอบรมการทำตะกร้าการคัดแยกขยะในหมู่บ้านต้นแบบ
โครงการอบรมการทำตะกร้าการคัดแยกขยะในหมู่บ้านต้นแบบ ได้ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
[12 ก.ค. 2560]
 
 
การจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560/2
การจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลยุหว่า ได้ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวน / จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2560โดยออกดำเนินการ ในบ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5, บ้านกลาง หมู่ที่ 2, บ้านกิ่วแลหลวง ...
[11 ก.ค. 2560]
 
 
โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดทำโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยถวายวัดในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 15 วัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
[07 ก.ค. 2560]
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ครั้งที่ 7
เทศบาลตำบลยุหว่า สำนักปลัด จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ครั้งที่
[04 ก.ค. 2560]
 
 
พิธีสมโภชเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า
[04 ก.ค. 2560]
 
 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานการจัดตั้งศูนย์สุขภาพหนึ่งเดียว และอาสาผ่อดีดี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลยุหว่า
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับPODD มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานการจัดตั้งศูนย์สุขภาพหนึ่งเดียว และอาสาผ่อดีดี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลยุหว่า นำคณะศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560
[30 มิ.ย. 2560]
 
 
การจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560
การจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลยุหว่า ได้ดำเนินการจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560และได้ดำเนินการแล้วใน หมู่ที่ 9 บ้านต้นผึ้ง ,หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ม่วงก๋อน ,หมู่ที่ 8 บ้าน...
[26 มิ.ย. 2560]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  


 
 
 

Copyright © 2013-2017 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. (053) 825044 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com