ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 29 คน
สถิติวันนี้ 1121 คน
สถิติเดือนนี้ 25438 คน
สถิติปีนี้ 272442 คน
สถิติทั้งหมด 5748591 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง 2556
อบต.ยุหว่า  ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว  ผู้สูงอายุในตำบลยุหว่า  ,นายอำเภอสันป่าตอง  ,และคณะผู้บริหาร  ประธานสภา   เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์
[24 เม.ย. 2556]
รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ อปท. ที่มีผลงานชมเชย ด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2555
อบต.ยุหว่า  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานชมเชย  ด้านสตรีและครอบครัว  ประจำปี 2555  จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
[11 เม.ย. 2556]
ส.อบต. ได้รับรางวัล..ผู้หญิงเก่ง ปี 2556 สาขาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า  เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล..ผู้หญิงเก่ง ปี 2556  สาขาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จาก สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
[11 เม.ย. 2556]
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน อสม. กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน อสม. กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น   ณ ห้องประชุม  อบต.ยุหว่า   และศึกษาดูงานเทศบาลตำบลสันทราย  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย
[25 มี.ค. 2556]
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานผู้นำหมู่บ้านชุมชน กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
อบต.ยุหว่า  จัด โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น   ระหว่างวันที่  20-22  กุมภาพันธ์  2556  ณ ห้องประชุม อบต.ยุหว่า    และศึกษาดูงาน  มหาวิทยาลัยบ้านนอก  บ้านจำรุง  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง
[25 มี.ค. 2556]
โครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรี เพื่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556
โครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรี เพื่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556  ระหว่างวันที่  11-15 กุมภาพันธ์ 2556   โดยทำการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน  เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น  และการเตรียมความพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ณ ห้องประชุม อบต.ยุหว่า    และศึกษาดูงาน  อบต.ดอนยาง  อ.เ...
[22 มี.ค. 2556]
การออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากเหตุการ วาตภัย
อบต.ยุหว่า  โดยคณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ  ช่างโยธา  และสมาชิก อบต.  ออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหาย  จากวาตภัย  เมื่อวันที่  30  มกราคม  2556  ที่ผ่านมา   โดยมีผู้ได้รับความเสียหาย จำนวน  212  ครัวเรือน
[18 ก.พ. 2556]
ประเพณีตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติ
อบต.ยุหว่า  ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่  และ วัดบ้านกลาง  สภาวัฒนธรรมตำบลยุหว่า   ได้จัดโครงการ..สืบสานประเพณีตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติ.. เมื่อวันที่  25 - 26 มกราคม 2556   ณ  วัดบ้านกลาง  หมู่ที่  2  ตำบลยุหว่า   เพื่อร่วมทำบุญสืบชะตาประจำปีเกิด
[18 ก.พ. 2556]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
[08 ก.พ. 2556]
มอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน งบประมาณ 2556
[24 ม.ค. 2556]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการชุมชนตำบลยุหว่า
อบต.ยุหว่า  ได้จัด  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดการชุมชนตำบลยุหว่า  "สู่ความสุขที่ยั่งยืน"  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2555   โดยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  สสส.  และเครือข่ายตำบลจัดการตนเองสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ตำบลแม่ทา  เพื่อขยายผลกระบวนการสร้างการเรียนรู้เฉพาะเรื่องหรือประเด็นให้แก่แกนนำในชุมชน  เพื่อส่งเ...
[24 ม.ค. 2556]
การแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2556
อบต.ยุหว่า ได้จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2556  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 พ.ย. 55 - 16 ธ.ค. 55  ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายนพคุณ รัฐผไท  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  และมีนายสุริยนต์ ปันทะนะ (สจ.)  นายเกษม ถาพินิจ  นายก ทต.สันป่าตอง  ให้เกียรติร่วมงานดังกล่าว  โดยได้จัดการแข่ง...
[07 ม.ค. 2556]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20]  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com