ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
รายงาน แผนงานการเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานงบการเงิน
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
รายงาน แผนงานพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการปฏิบัติราชการ
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริต
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Service
- รายงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
กฎหมาย / ระเบียบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 64 คน
สถิติวันนี้ 4747 คน
สถิติเดือนนี้ 27019 คน
สถิติปีนี้ 280960 คน
สถิติทั้งหมด 7112069 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2560
ทต.ยุหว่า เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ "วันแม่แห่งชาติ" ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
[12 ส.ค. 2560]
 
 
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า โดยมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับแม่ดีเด่นตำบลยุหว่า
[11 ส.ค. 2560]
 
 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
[10 ส.ค. 2560]
 
 
มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนพิการยุหว่า ครั้งที่ 6
#เทศบาลตำบลยุหว่า #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #สปสช#กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยุหว่า  - จัดทำโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนพิการยุหว่า ครั้งที่ 6 วันที่ 3 ส.ค. 2560 ณ โรงพยาบาลสันป่าตอง
[03 ส.ค. 2560]
 
 
ร่วมกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติฯ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 ณ หอประชุม #โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่
[28 ก.ค. 2560]
 
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และจัดเก็บขยะ ณ อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
#เทศบาลตำบลยุหว่า จัดกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 #อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
[27 ก.ค. 2560]
 
 
กีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุตำบลยุหว่า
#เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับ #ชมรมผู้สูงอายุตำบลยุหว่า #งานพัฒนาชุมชน - จัดทำโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลยุหว่า "กิจกรรมกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุตำบลยุหว่า" วันที่ 27 ก.ค. 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลยุหว่า
[27 ก.ค. 2560]
 
 
คก.ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
#เทศบาลตำบลยุหว่า #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - จัดทำโครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า - โดยวิทยากรจาก รพ.สันป่าตอง ดังนี้  นายแพทย์ธนาสิทธิ์ วิจิตราพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการ , คุณยุพิน กันทะวงค์ พยาบาลวิชาชีพ , คุณฐนะรักษ์ บุญธิมา นักวิชาการสาธารณสุข
[25 ก.ค. 2560]
 
 
สอนการทำตะกร้าคัดแยกขยะจากวัสดุเหลือใช้
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยุหว่า สอนการทำตะกร้าคัดแยกขยะจากวัสดุเหลือใช้ ให้กับพนักงานของเทศบาลตำบลยุหว่า สำหรับใช้ในครัวเรือน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลยุหว่า
[21 ก.ค. 2560]
 
 
โครงการทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
โครงการทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลยุหว่า ได้นำนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่าเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
[19 ก.ค. 2560]
 
 
เข้ารับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(Environmental Health Accreditation : EHA)
เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนายกเวศม์ โกฏิแก้ว นายกเทศมตรีตำบลยุหว่า พร้อมด้วย ปลัด ,ผอ.สาธารณสุขฯ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ เข้ารับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) จำนวน 3 ด้านดังนี้ 1. ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป 2. ด้านการจัดการเหตุรำคาญ 3. ด้านการจัดการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 256...
[17 ก.ค. 2560]
 
 
โครงการอบรมการทำตะกร้าการคัดแยกขยะในหมู่บ้านต้นแบบ
โครงการอบรมการทำตะกร้าการคัดแยกขยะในหมู่บ้านต้นแบบ ได้ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
[12 ก.ค. 2560]
 
 
การจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560/2
การจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลยุหว่า ได้ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวน / จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2560โดยออกดำเนินการ ในบ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5, บ้านกลาง หมู่ที่ 2, บ้านกิ่วแลหลวง ...
[11 ก.ค. 2560]
 
 
โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดทำโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยถวายวัดในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 15 วัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
[07 ก.ค. 2560]
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ครั้งที่ 7
เทศบาลตำบลยุหว่า สำนักปลัด จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ครั้งที่
[04 ก.ค. 2560]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  


 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com