ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 62 คน
สถิติวันนี้ 63 คน
สถิติเดือนนี้ 42941 คน
สถิติปีนี้ 125495 คน
สถิติทั้งหมด 5601645 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปี 2560
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลยุหว่า ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 - 26 มีนาคม 2560
[04 มี.ค. 2560]
 
 
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า   ได้จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ภายในงาน มีกิจกรรมการเดินขบวนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า การแข่งขันกีฬาสี 
[17 ก.พ. 2560]
 
 
ประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดการประชุมพนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560  เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2560  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า
[16 ก.พ. 2560]
 
 
การประชุมประชาคม"กิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนตำบลยุหว่า" (เพิ่มเติม ม.11 และ ม.14)
กองสาธารณสุขฯ  เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดกิจรรมอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน เขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลยุหว่า  เพื่อให้ความรู้ในการคัดแยกขยะของแต่ละครัวเรือน และเป็นการลดปริมาณขยะในตำบลยุหว่า  ดังนี้ - วันที่  14 ก.พ. 60  ณ  บ้านศาลา  หมู่ที่  11  และบ้านสันป่าตองใต้-มะจำโรง  หมู่ที่  14
[15 ก.พ. 2560]
 
 
การประชุมประชาคม"กิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนตำบลยุหว่า" (เพิ่มเติม)
กองสาธารณสุขฯ  เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดกิจรรมอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน เขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลยุหว่า  เพื่อให้ความรู้ในการคัดแยกขยะของแต่ละครัวเรือน และเป็นการลดปริมาณขยะในตำบลยุหว่า  ดังนี้ - วันที่  8 ก.พ. 60  ณ  วัดกิ่วแลหลวง  หมู่ที่  4  บ้านกิ่วแลหลวง - วันที่  9 ก.พ. 60  ณ  บ้านหนองหวาย  หมู่ที่  3...
[15 ก.พ. 2560]
 
 
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลยุหว่า  ร่วมกับ อำเภอสันป่าตอง  จัดกิจกรรม เทศบาลเคลื่อนที่  และอำเภอสันป่าตองยิ้มเคลื่อนที่  เพื่อออกพบปะประชาชน และออกให้บริการแก่ประชาชนในพืันที่ บ้านกิ่วแลหลวง  หมุ่ที่  4  ตำบลยุหว่า  และหมู่บ้านใกล้เคียง  โดยมีท่านนายอำเภอสันป่าตอง  เป็นประธานเปิดโครงการ  โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม  ดังนี้ 1. สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง ...
[10 ก.พ. 2560]
 
 
โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำเบื้องต้น สำหรับเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2560
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เทศบาลตำบลยุหว่า  ได้จัดทำโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำเบื้องต้น สำหรับเด็ก  ประจำปีงบประมาณ 2560
[07 ก.พ. 2560]
 
 
การประชุมประชาคม"กิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนตำบลยุหว่า"
กองสาธารณสุขฯ  เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดกิจรรมอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน เขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลยุหว่า  เพื่อให้ความรู้ในการคัดแยกขยะของแต่ละครัวเรือน และเป็นการลดปริมาณขยะในตำบลยุหว่า  ดังนี้ - วันที่  3 ก.พ. 60  ณ  วัดต้นผึ้ง  หมู่ที่  9  บ้านต้นผึ้ง  และวัดอุเม็ง  หมู่ที่  5  บ้านอุเม็ง - วันที่  6 ก....
[06 ก.พ. 2560]
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะและธรรมนูญสุขภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะและธรรมนูญสุขภาพ ของเทศบาลตำบลยุหว่า  ตามแนวทางประชารัฐ  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า  ให้กับผู้นำหมู่บ้าน  หมู่ที่  1 - 15  ตำบลยุหว่า
[05 ก.พ. 2560]
 
 
โครงการพัฒนาผู้นำกลุ่มสตรีตำบลยุหว่า ด้วยวิถีพอเพียง "ตามรอยพ่อ" (ศึกษาดูงาน)
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดโครงการพัฒนาผู้นำกลุ่มสตรีตำบลยุหว่า ด้วยวิถีพอเพียง "ตามรอยพ่อ" ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่  24 - 28  มกราคม  2560  ดังนี้ - โดยได้เดินทางสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  เพื่อเข้าเฝ้าฯ  กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - ศึกษาดูงาน ณ  โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่อง...
[01 ก.พ. 2560]
 
 
โครงการพัฒนาผู้นำกลุ่มสตรีตำบลยุหว่า ด้วยวิถีพอเพียง "ตามรอยพ่อ"
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำ โครงการพัฒนาผู้นำกลุ่มสตรีตำบลยุหว่า ด้วยวิถีพอเพียง "ตามรอยพ่อ" โดยจัดการอบรมให้ความรู้แก่สตรีตำบลยุหว่า  หมู่ที่  1-15  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า  โดยได้บรรยายในหัวข้อ ดังนี้ - บรรยายหัวข้อ โครงการพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน  โครงการเฉลิมพระเกียรติ  และโครงการในพระราชดำริ (โดย น.ส.จุไรพร  แก...
[30 ม.ค. 2560]
 
 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กอนุบาล "ค่ายส่งเสริมประสบการณ์นักเรียนอนุบาล"
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กอนุบาล กิจกรรมค่ายส่งเสริมประสบการณ์นักเรียนอนุบาล  โดยแบ่งฐานกิจกรรมออกเป็น  4  ฐาน ฐานที่  1  คุณธรรม จริยธรรม  ณ  วัดมะกับตอง ฐานที่  2  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อุ้ยสอนหลาน ฐานที่  3  ภาษาอังกฤษน่ารู้  จากครูเจ้าของภาษา ฐานที่  4  โตไปไม่โกง 
[26 ม.ค. 2560]
 
 
โรงพยาบาลสันป่าตอง ออกมาบริการเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า
โรงพยาบาลสันป่าตอง  ออกบริการเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า
[26 ม.ค. 2560]
 
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560"  เมือวันที่ 14 มกราคม 2560  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลยุหว่า  นำโดย อ.เวศม์ โกฏิแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่  โดยภายในงานมีการแสดงบนเวทีจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า  พร้อมด้วยหน่วยงานภาค...
[16 ม.ค. 2560]
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 2560
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดทำ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  วันที่ 5 มกราคม 2560  ณ  ศาลาวัดสันป่าตอง  บ้านสันป่าตอง  หมู่ที่  1  ตำบลยุหว่า  โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมออกให้บริการประชาชน
[09 ม.ค. 2560]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com