ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 57 คน
สถิติวันนี้ 4364 คน
สถิติเดือนนี้ 74381 คน
สถิติปีนี้ 964109 คน
สถิติทั้งหมด 6440258 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 

 
 
 
ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2560
ทต.ยุหว่า เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ "วันแม่แห่งชาติ" ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
[12 ส.ค. 2560]
 
 
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า โดยมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับแม่ดีเด่นตำบลยุหว่า
[11 ส.ค. 2560]
 
 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
[10 ส.ค. 2560]
 
 
มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนพิการยุหว่า ครั้งที่ 6
#เทศบาลตำบลยุหว่า #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #สปสช#กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยุหว่า  - จัดทำโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนพิการยุหว่า ครั้งที่ 6 วันที่ 3 ส.ค. 2560 ณ โรงพยาบาลสันป่าตอง
[03 ส.ค. 2560]
 
 
ร่วมกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติฯ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 ณ หอประชุม #โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่
[28 ก.ค. 2560]
 
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และจัดเก็บขยะ ณ อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
#เทศบาลตำบลยุหว่า จัดกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 #อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
[27 ก.ค. 2560]
 
 
กีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุตำบลยุหว่า
#เทศบาลตำบลยุหว่า ร่วมกับ #ชมรมผู้สูงอายุตำบลยุหว่า #งานพัฒนาชุมชน - จัดทำโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลยุหว่า "กิจกรรมกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุตำบลยุหว่า" วันที่ 27 ก.ค. 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลยุหว่า
[27 ก.ค. 2560]
 
 
คก.ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
#เทศบาลตำบลยุหว่า #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - จัดทำโครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า - โดยวิทยากรจาก รพ.สันป่าตอง ดังนี้  นายแพทย์ธนาสิทธิ์ วิจิตราพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการ , คุณยุพิน กันทะวงค์ พยาบาลวิชาชีพ , คุณฐนะรักษ์ บุญธิมา นักวิชาการสาธารณสุข
[25 ก.ค. 2560]
 
 
สอนการทำตะกร้าคัดแยกขยะจากวัสดุเหลือใช้
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยุหว่า สอนการทำตะกร้าคัดแยกขยะจากวัสดุเหลือใช้ ให้กับพนักงานของเทศบาลตำบลยุหว่า สำหรับใช้ในครัวเรือน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลยุหว่า
[21 ก.ค. 2560]
 
 
โครงการทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
โครงการทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลยุหว่า ได้นำนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่าเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
[19 ก.ค. 2560]
 
 
เข้ารับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(Environmental Health Accreditation : EHA)
เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนายกเวศม์ โกฏิแก้ว นายกเทศมตรีตำบลยุหว่า พร้อมด้วย ปลัด ,ผอ.สาธารณสุขฯ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ เข้ารับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) จำนวน 3 ด้านดังนี้ 1. ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป 2. ด้านการจัดการเหตุรำคาญ 3. ด้านการจัดการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 256...
[17 ก.ค. 2560]
 
 
โครงการอบรมการทำตะกร้าการคัดแยกขยะในหมู่บ้านต้นแบบ
โครงการอบรมการทำตะกร้าการคัดแยกขยะในหมู่บ้านต้นแบบ ได้ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
[12 ก.ค. 2560]
 
 
การจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560/2
การจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลยุหว่า ได้ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวน / จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2560โดยออกดำเนินการ ในบ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5, บ้านกลาง หมู่ที่ 2, บ้านกิ่วแลหลวง ...
[11 ก.ค. 2560]
 
 
โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดทำโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยถวายวัดในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 15 วัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
[07 ก.ค. 2560]
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ครั้งที่ 7
เทศบาลตำบลยุหว่า สำนักปลัด จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ครั้งที่
[04 ก.ค. 2560]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com