ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 203 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 13,762 ครั้ง
สถิติปีนี้ 128,142 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,933,457 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 
 
ตารางแสดงปริมาณผู้ใช้บริการลานกีฬา เทศบาลตำบลยุหว่า
[30 ก.ย. 2565]
 
 
ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลยุหว่า
[09 ก.ย. 2565]
 
 
รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร
[06 ก.ย. 2565]
 
 
คู่มือผู้สูงอายุ ที่ผู้สูงอายุต้องรู้ โดยงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลยุหว่า
[05 ก.ย. 2565]
 
 
คู่มือผู้พิการ โดยงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลยุหว่า
[05 ก.ย. 2565]
 
 
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[01 ก.ย. 2565]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า รับ โอน ย้าย พนักงานเทศบาล
เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เปิดรับ โอน ย้าย พนักงานเทศบาล จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา โดยสามารถติดต่อ-สอบถาม รายละเอียด ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 081-9604101 หรือ 053-311115 ในวันและเวลาราชการ
[24 ส.ค. 2565]
 
 
การชำระภาษี ประจำปี 2565
งานจัดเก็บภาษี กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า ขอแชร์ข้อมูลดีๆ ให้กับพี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีทุกท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการชำระภาษี สามารถคลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Link: https://www.facebook.com/TaxBugnoms/videos/459504599168815 ขอขอบคุณคลิปจาก เพจ : TaxBugnoms จ้าาา
[08 ส.ค. 2565]
 
 
โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)
โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) โรคนี้พบมากในประเทศแถบแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตก ได้แก่ แคเมอรูน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง คองโก กาบอง ไลบีเรีย ไนจีเรีย และเซียร์ราลีโอน เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Poxviridae ติดโรคจากการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อ หรือถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัดข่วน การประกอบอาหารจากเนื้อสัตว์ป่า หรือกินเนื้อสัตว์ที่ปรุ...
[01 ส.ค. 2565]
 
 
เทศบาลตำบลยุหว่า รับโอนย้ายพนักงานราชการ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลยุหว่า โทร. 081-9604101 Line id : 0819604101
[22 ก.ค. 2565]
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า
[19 ก.ค. 2565]
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลยุหว่า
[19 ก.ค. 2565]
 
 
การแจ้งประเมินภาษี และชำระภาษี
การแจ้งประเมินภาษีและชำระภาษี กำหนดระยะเวลาเดิม เมษายน - มิถุนายน2565 กำหนดระยะเวลาใหม่ กรกฎาคม – กันยายน2565 ผ่อนชำระภาษี กำหนดระยะเวลาเดิม เมษายน - มิถุนายน2565 กำหนดระยะเวลาใหม่ กรกฎาคม – กันยายน2565
[24 มิ.ย. 2565]
 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปี 2565
[14 มิ.ย. 2565]
 
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
[17 พ.ค. 2565]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13  


 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS