ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 62 คน
สถิติวันนี้ 2683 คน
สถิติเดือนนี้ 40520 คน
สถิติปีนี้ 668225 คน
สถิติทั้งหมด 5353095 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
ประกาศกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
[20 มิ.ย. 2556]
แผนการจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2556
[20 มิ.ย. 2556]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  ในวันจันทร์ ที่  24 มิถุนายน 2556  เวลา 9.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุม อบต.ยุหว่า
[19 มิ.ย. 2556]
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ
[14 มิ.ย. 2556]
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน เมษายน 2556
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ  ประจำเดือน เมษายน  2556   ในวันที่  10  เมษายน  2556
[04 เม.ย. 2556]
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
1. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามลำดับ ดังนี้
[15 ม.ค. 2556]
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
[22 พ.ย. 2555]
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล  จำนวน  2  อัตรา  ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5  จำนวน  1  อัตรา 2. นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว  จำนวน  1  อัตรา สนใจสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า โท...
[02 ต.ค. 2555]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12]  


 
 
 

Copyright © 2013-2019 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com