ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 75 คน
สถิติเดือนนี้ 24392 คน
สถิติปีนี้ 271396 คน
สถิติทั้งหมด 5747545 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 
 
รายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง (ผด. 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ผด. 5)
[11 ต.ค. 2556]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
[01 ต.ค. 2556]
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกใน ลำดับที่  1  เข้ารายงานตัว  ในวันที่  23  สิงหาคม  2556  เวลา  09.00 น.  ณ  อบต.ยุหว่า
[21 ส.ค. 2556]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. และภาค ข. ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. และภาค ข.  ตำแหน่ง  บุคลากรสนับสนุนการสอน   โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว  เข้ารับการสอบ ภาค ค. (สอบสัมภาษณ์)  ในวันที่  20  ส.ค.  2556  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุม อบต.ยุหว่า
[14 ส.ค. 2556]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบฯ เข้ารับการสอบ ภาค ก. และภาค ข.  ในวันที่  13  สิงหาคม  2556  เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ  ห้องประชุม อบต.ยุหว่า
[09 ส.ค. 2556]
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านกีฬาและนันทนาการ)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านกีฬาและนันทนาการ)  ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1  เข้ารายงานตัว ในวันที่  9  สิงหาคม  2556  เวลา  13.30 น.  ณ ที่ทำการ อบต.ยุหว่า
[07 ส.ค. 2556]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. และภาค ข. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านกีฬาฯ)
อบต.ยุหว่า ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านกีฬาและนันทนาการ) สำหรับ ภาค ก. และภาค ข.   ขอให้ผู้ที่สอบผ่านเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  5  สิงหาคม 2556  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุม อบต.ยุหว่า
[02 ส.ค. 2556]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านกีฬาและนันทนาการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฎิบัติงานด้านกีฬาและนันทนาการ)  โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ เข้ารับการสอบ ภาค ก. และ ภาค ข.  ในวันพุธ ที่ 31 ก.ค. 2556  เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุม อบต.ยุหว่า
[29 ก.ค. 2556]
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 1 อัตรา
อบต.ยุหว่า  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน  1  อัตรา  รับสมัครระหว่างวันที่  29  กรกฏาคม  - 7 สิงหาคม 2556  (ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ด้านการเงิน  บัญชี  และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและธุรการให้แก่สถานศึกษา) ติดต่อสอบถามได้ที่  0...
[17 ก.ค. 2556]
ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (บุคลากรสนั
ประกาศ  เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และประกาศบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อพิจารณาจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่่การเงินและบัญชี (บุคลากรสนับสนุนการสอน)  ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งดังกล่าว ขอรับเงินค่าสมัครคืนได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.ยุหว่า  ภายในวันที่  15 สิงหาคม 2556
[17 ก.ค. 2556]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อบต.ยุหว่า  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านกีฬาและนันทนาการ)  จำนวน  1  อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่  15 - 26  กรกฏาคม  2556  ในวัน และเวลาราชการ  ณ  อบต.ยุหว่า
[03 ก.ค. 2556]
บัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   โดยให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ในลำดับที่ 1  เข้ารายงานตัว ในวันที่  28 มิถุนายน  2556  เวลา 09.30 น.  ณ  ที่ทำการ อบต.ยุหว่า
[27 มิ.ย. 2556]
ประกาศผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ  ภาค ก. และ ภาค ข.   ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  โดยให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกดังกล่าว เข้ารับการสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  โดยการสอบสัมภาษณ์  ในวัน พุธ  ที่  26  มิถุนายน  2556   ตั้งแต่เวลา  11.00 น.  เป็นต้นไป ...
[25 มิ.ย. 2556]
ประกาศ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่  ได้มีมติเห็นชอบเสนอรูปแบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้  จึงประกาศให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใ...
[25 มิ.ย. 2556]
ประกาศกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
[20 มิ.ย. 2556]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com