ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 81 คน
สถิติวันนี้ 83 คน
สถิติเดือนนี้ 42961 คน
สถิติปีนี้ 125515 คน
สถิติทั้งหมด 5601664 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 
 
การรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2563
ต้องมีคณสมบัติ  ดังนี้ 1. มีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2502) 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลยุหว่าตามทะเบียนบ้าน 3. มีสัญชาติไทย 4. ไม่ได้เป็นผู้รับบำนาญ  เบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษ บำเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเป็นรายเดือน จากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น >> รับสมัครตั้งแต่บัด...
[10 ม.ค. 2561]
 
 
รับสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยุหว่า
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  -  31  มีนาคม  2561 ติดต่อสอบถาม  โทร. 053 - 311816
[09 ม.ค. 2561]
 
 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เทศบาลตำบลยุหว่า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น - พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานก่อสร้าง) จำนวน  1  อัตรา - รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 - 31  มกราคม  2561 ในวันและเวลาราชการ  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่  งานการเจ้าหน้าที่ 053-355312 , 053-311115 ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล
[05 ม.ค. 2561]
 
 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานไฟฟ้า)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานไฟฟ้า) แจ้งให้ผู้สอบผ่าน ในลำดับที่ 1  เข้ารายงานตัว ในวันที่  18  ธันวาคม  2560  เวลา  09.00 น.  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า
[15 ธ.ค. 2560]
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างลานแอโรบิค หมู่ที่ 14
[12 ธ.ค. 2560]
 
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. และ ภาค ข.
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. และ ภาค ข. ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานก่อสร้าง) ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานไฟฟ้า) ** ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ใน วันที่ 12 ธันวาคม 2560  เวลา 09.30 น.  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า
[07 ธ.ค. 2560]
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ พนักงานจ้างทั่วไป
[30 พ.ย. 2560]
 
 
การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2561-2564
[24 พ.ย. 2560]
 
 
สัญญาประชาคม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
[24 พ.ย. 2560]
รายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[15 พ.ย. 2560]
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14
[10 พ.ย. 2560]
 
 
รับสมัครสอบ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครสอบ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  2  อัตรา 1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานก่อสร้าง)  จำนวน  1  อัตรา 2. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานไฟฟ้า)  จำนวน  1  อัตรา ** รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 20 - 28 พ.ย. 2560 ในวัน และเวลาราชการ ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า สอบถามเพิ่มเติม  โทร. 053 355312 ต่อ 11
[10 พ.ย. 2560]
 
 
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
** ดาวน์โหลดเอกสาร
[07 พ.ย. 2560]
แผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
[31 ต.ค. 2560]
 
 
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปี 2560
ตามที่เทศบาลตำบลยุหว่า  ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560  เพื่อประเมินคุณภาพในการให้บริการของเทศบาลตำบลยุหว่า  และได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศผลการสำรวจความพึงพอใจ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
[29 ต.ค. 2560]
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com