ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
- องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง/ไฟฟ้าสาธารณะ
- แจ้งปัญหาความเดือดร้อน
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ชำระภาษี
- ชำระค่าธรรมเนียมขยะ
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการประเมิน
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
- ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 517 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 18,697 ครั้ง
สถิติปีนี้ 252,397 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 2,057,712 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 
 
ป้องกันภัยร้ายร้ายไข้เลือดออก
ป้องกันภัยร้ายร้ายไข้เลือดออก ด้วยความห่วงใยจากท่านนายกนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย
[10 พ.ย. 2566]
 
 
เย็นนี้ มาร่วมแต้นแอโรบิคด้วยกันนะคะ ^^ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567
เย็นนี้ มาร่วมแต้นแอโรบิคด้วยกันนะคะ ^^ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 สามารถข้าร่วมกลุ่มเพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม โดยการสแกน คิวอาร์โค้ด ด่านล่างนี้ได้เลยค่ะ กิจกรรมจะมีเป็นประจำทุกวัน จันทร์ อังคาร และวันพุธ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม และขอความร่วมมือสวมใส่ชุดอ...
[08 พ.ย. 2566]
 
 
แจ้งซ่อมไฟกิ่ง/ไฟฟ้าสาธารณะ (ชำรุด)
>>แจ้งซ่อมไฟกิ่ง/ไฟฟ้าสาธารณะ (ชำรุด) กดลิ้งค์ https://forms.gle/ptQtPXYMrYnmN9bV9
[04 พ.ย. 2566]
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(ครั้งที่2)
[31 ต.ค. 2566]
 
 
ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม &#128204;"เต้นแอโรบิค" ตามโครงการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม "เต้นแอโรบิค" ตามโครงการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นประจำทุกวัน จันทร์ อังคาร พุธ เวลา 17.00 น. ณ ลานออกกำลังกายเทศบาลตำบลยุหว่า โดยจะมีพิธีเปิดโครงการฯ ในวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่...
[31 ต.ค. 2566]
 
 
รายงานผลการลงพื้นที่สำรวจตลาดในพื้นที่ตำบลในตำบลยุหว่า ปี2566
รายงานผลการลงพื้นที่สำรวจตลาดในพื้นที่ตำบลในตำบลยุหว่า ปี2566
[29 ต.ค. 2566]
 
 
ประชาสัมพันธ์ งานออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยุหว่า ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2566
ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สังกัด กองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2566 จึงขอประชาสัมพันธ์ในประชาชน รายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ เจ้าหน้าที่ ที่ออกดำเนินงานสำรวจ
[25 ต.ค. 2566]
 
 
ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดแนวทางในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2561 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในช่วงเทศกาลประเพณี ยี่เป็งเชียงใหม่ 2566
[24 ต.ค. 2566]
 
 
ปิดรับสมัคร "พนักงานจ้างเหมาบริการ"
เทศบาลตำบลยุหว่า โดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า เปิดรับสมัคร "พนักงานจ้างเหมาบริการ" ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ สนับสนุนงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณัย (กู้ชีพ) จำนวน 5 อัตรา ติดต่อสมัคร ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ห้องสำนักปลัด เทศบาลตำบลยุหว่า ในวัน เวลา ราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
[20 ต.ค. 2566]
 
 
โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2566โดยขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดินและส่ิงปลูกสร้างแก่พนักงานสำรวจที่จะเข้าสำรวจตามห้วงระยะเวลาดังกล่าว
[19 ต.ค. 2566]
 
 
ขอเชิญชวน น้อง ๆ หนู ๆ เข้าร่วมการประกวด "หนูน้อยนพมาศ"
เทศบาลตำบลยุหว่า โดย นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า ขอเชิญชวน น้อง ๆ หนู ๆ เข้าร่วมการประกวด "หนูน้อยนพมาศ" ในโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่มีกำหนดจัดงานโครงการฯ ในวันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นี้ โดยมีเกณฑ์การรับสมัคร ดังนี้ - เพศหญิง อายุ 6 - 8 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 25...
[18 ต.ค. 2566]
 
 
ดาวน์โหลดกันเล้ยยยยยยย!!! แอพพลิเคชั่น ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ดาวน์โหลดกันเล้ยยยยยยย!!! แอพพลิเคชั่น ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ครบ จบ ในแอปพลิเคชั่น Biz Portal และ "ทางรัฐ" เข้าถึงบริการรัฐที่หลากหลาย ผ่านช่องทางเดียว ประหยัดเวลา สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช็คสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้อย่างเท่าเทียม สามารถติดต่อรัฐได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านมือถือ ...
[09 ต.ค. 2566]
 
 
ช่วงนี้ระวังหน่อย #ไข้หวัดใหญ่ ระบาด
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–30 กันยายน 2566 มีรายงานผู้ป่วย 248,322 ราย อัตราป่วย 375.50 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 8 ราย อ่านรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 39 (ระหว่างวันที่ 24-30 กันยายน 2566) ได้ที่ : https://ddc.moph.go.th/.../cke...//files/DOE_flu_39.2566.pdf @กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
[09 ต.ค. 2566]
 
 
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง
TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 📣📣 กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่ 29 ระหว่างวันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2566 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท ( ค่าที่พักและอาหารตลอด 1 สัปดาห์ ) 📌📌...
[06 ต.ค. 2566]
 
 
ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น
สะดวก รวดเร็ว ลงทะเบียน ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น ตามขั้นตอนนี้เลยจ้าา
[20 ก.ย. 2566]
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS