ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
Test
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
 
ขณะนี้ 37 คน
สถิติวันนี้ 44 คน
สถิติเดือนนี้ 73219 คน
สถิติปีนี้ 411414 คน
สถิติทั้งหมด 5887563 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อบต.ยุหว่า  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านกีฬาและนันทนาการ)  จำนวน  1  อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่  15 - 26  กรกฏาคม  2556  ในวัน และเวลาราชการ  ณ  อบต.ยุหว่า
[03 ก.ค. 2556]
บัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   โดยให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ในลำดับที่ 1  เข้ารายงานตัว ในวันที่  28 มิถุนายน  2556  เวลา 09.30 น.  ณ  ที่ทำการ อบต.ยุหว่า
[27 มิ.ย. 2556]
ประกาศผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ  ภาค ก. และ ภาค ข.   ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  โดยให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกดังกล่าว เข้ารับการสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  โดยการสอบสัมภาษณ์  ในวัน พุธ  ที่  26  มิถุนายน  2556   ตั้งแต่เวลา  11.00 น.  เป็นต้นไป ...
[25 มิ.ย. 2556]
ประกาศ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่  ได้มีมติเห็นชอบเสนอรูปแบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้  จึงประกาศให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใ...
[25 มิ.ย. 2556]
ประกาศกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
[20 มิ.ย. 2556]
แผนการจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2556
[20 มิ.ย. 2556]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  ในวันจันทร์ ที่  24 มิถุนายน 2556  เวลา 9.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุม อบต.ยุหว่า
[19 มิ.ย. 2556]
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ
[14 มิ.ย. 2556]
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน เมษายน 2556
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ  ประจำเดือน เมษายน  2556   ในวันที่  10  เมษายน  2556
[04 เม.ย. 2556]
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
1. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามลำดับ ดังนี้
[15 ม.ค. 2556]
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
[22 พ.ย. 2555]
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล  จำนวน  2  อัตรา  ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5  จำนวน  1  อัตรา 2. นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว  จำนวน  1  อัตรา สนใจสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า โท...
[02 ต.ค. 2555]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13]  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com