ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 2928 คน
สถิติเดือนนี้ 24287 คน
สถิติปีนี้ 271291 คน
สถิติทั้งหมด 5747440 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล
เทศบาลตำบลยุหว่า  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล  จำนวน  2  อัตรา  ดังนี้ 1. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 2-4/5  จำนวน  1  อัตรา 2. วิศวกรโยธา  ระดับ  3-5/6ว  จำนวน  1  อัตรา สนใจสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า ...
[18 มิ.ย. 2557]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
[30 พ.ค. 2557]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข.
[26 พ.ค. 2557]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
[19 พ.ค. 2557]
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
[21 เม.ย. 2557]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2557
[26 มี.ค. 2557]
รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2557
[10 ก.พ. 2557]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพัธ์ 2557
[31 ม.ค. 2557]
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2557
[06 ม.ค. 2557]
 
 
ประกาศการรับชำระภาษีฯ และค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี 2557
[25 ธ.ค. 2556]
ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
[11 พ.ย. 2556]
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เดือนพฤศจิกายน 2556
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน  2556   ในวันที่  7 - 8  พ.ย. 2556
[05 พ.ย. 2556]
ประกาศการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2558
รับลงทะเบียน  ตั้งแต่วันที่  1 - 30  พฤศจิกายน  2556    ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า
[04 พ.ย. 2556]
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
[23 ต.ค. 2556]
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า
[23 ต.ค. 2556]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com