ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 52 คน
สถิติวันนี้ 53 คน
สถิติเดือนนี้ 42931 คน
สถิติปีนี้ 125485 คน
สถิติทั้งหมด 5601634 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 
 
ประกาศการรับชำระภาษีฯ และค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี 2557
[25 ธ.ค. 2556]
ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
[11 พ.ย. 2556]
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เดือนพฤศจิกายน 2556
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน  2556   ในวันที่  7 - 8  พ.ย. 2556
[05 พ.ย. 2556]
ประกาศการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2558
รับลงทะเบียน  ตั้งแต่วันที่  1 - 30  พฤศจิกายน  2556    ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า
[04 พ.ย. 2556]
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
[23 ต.ค. 2556]
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า
[23 ต.ค. 2556]
 
 
รายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง (ผด. 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ผด. 5)
[11 ต.ค. 2556]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
[01 ต.ค. 2556]
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกใน ลำดับที่  1  เข้ารายงานตัว  ในวันที่  23  สิงหาคม  2556  เวลา  09.00 น.  ณ  อบต.ยุหว่า
[21 ส.ค. 2556]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. และภาค ข. ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. และภาค ข.  ตำแหน่ง  บุคลากรสนับสนุนการสอน   โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว  เข้ารับการสอบ ภาค ค. (สอบสัมภาษณ์)  ในวันที่  20  ส.ค.  2556  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุม อบต.ยุหว่า
[14 ส.ค. 2556]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบฯ เข้ารับการสอบ ภาค ก. และภาค ข.  ในวันที่  13  สิงหาคม  2556  เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ  ห้องประชุม อบต.ยุหว่า
[09 ส.ค. 2556]
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านกีฬาและนันทนาการ)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านกีฬาและนันทนาการ)  ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1  เข้ารายงานตัว ในวันที่  9  สิงหาคม  2556  เวลา  13.30 น.  ณ ที่ทำการ อบต.ยุหว่า
[07 ส.ค. 2556]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. และภาค ข. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านกีฬาฯ)
อบต.ยุหว่า ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านกีฬาและนันทนาการ) สำหรับ ภาค ก. และภาค ข.   ขอให้ผู้ที่สอบผ่านเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  5  สิงหาคม 2556  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุม อบต.ยุหว่า
[02 ส.ค. 2556]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านกีฬาและนันทนาการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฎิบัติงานด้านกีฬาและนันทนาการ)  โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ เข้ารับการสอบ ภาค ก. และ ภาค ข.  ในวันพุธ ที่ 31 ก.ค. 2556  เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุม อบต.ยุหว่า
[29 ก.ค. 2556]
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 1 อัตรา
อบต.ยุหว่า  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน  1  อัตรา  รับสมัครระหว่างวันที่  29  กรกฏาคม  - 7 สิงหาคม 2556  (ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ด้านการเงิน  บัญชี  และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและธุรการให้แก่สถานศึกษา) ติดต่อสอบถามได้ที่  0...
[17 ก.ค. 2556]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com