ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 1319 คน
สถิติเดือนนี้ 25636 คน
สถิติปีนี้ 272640 คน
สถิติทั้งหมด 5748789 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 , 14 ตำบลยุหว่า
[20 ม.ค. 2557]
โครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 ตำบลยุหว่า
[15 ม.ค. 2557]
ประกาศสอบราคาซื้อถุงขยะพลาสติก สีดำ
[14 พ.ย. 2556]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลยุหว่า
[08 พ.ย. 2556]
แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า
[18 ก.ย. 2556]
ประกาศสอบราคาก่อสร้างวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า
[18 ก.ย. 2556]
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุ้ยจม บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 ตำบลยุหว่า
[18 ก.ย. 2556]
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ก หมู่ที่ 14 ต.ยุหว่า
[18 ก.ย. 2556]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลยุหว่า
[29 ส.ค. 2556]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ต.ยุหว่า
[29 ส.ค. 2556]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าสนามกีฬา บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
[29 ส.ค. 2556]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร้อง-บ้านศาลา หมู่ที่ 8-11 ตำบลยุหว่า
[16 ส.ค. 2556]
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 13 ต.ยุหว่า
[16 ส.ค. 2556]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 ต.ยุหว่า
[16 ส.ค. 2556]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าสนามกีฬา บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ต.ยุหว่า
[01 ส.ค. 2556]
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารพร้อมโรงจอดรถ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลยุหว่า
[27 พ.ค. 2556]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
[01 เม.ย. 2556]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน
[01 เม.ย. 2556]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓ ตำบลยุหว่า
[14 มี.ค. 2556]
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของอบต.ยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2556
[14 มี.ค. 2556]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com