ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 44 คน
สถิติวันนี้ 337 คน
สถิติเดือนนี้ 83616 คน
สถิติปีนี้ 818221 คน
สถิติทั้งหมด 6294370 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงของเทศบาลตำบลยุหว่า
[26 พ.ค. 2563]
ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีต ถนนสายหลักไปโรงพยาบาลสันป่าตอง บ้านศาลา หมู่ที่ 11 ตำบลยุหว่า
[21 พ.ค. 2563]
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 2 โครงการ
[21 พ.ค. 2563]
ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนสายหลักบ้านศาลา หมู่ที่ 11 ตำบลยุหว่า
[21 พ.ค. 2563]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2563 (สขร.เมษายน 2563)
[01 พ.ค. 2563]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน โดยการเสริมผิวสาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over-ray) พร้อมเสริมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่นชม.ถ.180-01 ซอย 4บ้านหนองสะเรียม ม.15
[28 เม.ย. 2563]
ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over-ray) บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15
[21 เม.ย. 2563]
ประกาศจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำลำเหมืองเลียบถนนซอย8/1บ้านหนองหวาย หมู่3
[10 เม.ย. 2563]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตและแอลฟัลท์ จำนวน 3 หมู่บ้าน (บ้านกลาง หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 และบ้านศาลา หมู่ที่ 11)
[10 เม.ย. 2563]
ประกาศซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน5รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[09 เม.ย. 2563]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over-ray) พร้อมเสริมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง สายทางเข้าหนองสะเรียม(ซอย 4) บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15
[03 เม.ย. 2563]
ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต(Over-ray) พร้อมเสริมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง สายเข้าหนองสะเรียม(ซอย 4) บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า
[03 เม.ย. 2563]
ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตและแอสฟัลท์ จำนวน 3 หมู่บ้าน (บ้านกลางหมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3)และ บ้านศาลา หมู่ที่ 11 ตำบลยุหว่า
[03 เม.ย. 2563]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มากราคม พ.ศ. 2563ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)
[03 เม.ย. 2563]
ประกาศจ้างปรับปรุงถนนสายหลักโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเสริมขยายผิวจราจรไหล่ทางภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 2 หมู่บ้าน หมู่7และหมู่12
[01 เม.ย. 2563]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563(สขร.มีนาคม 2563)
[01 เม.ย. 2563]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (สขร.กุมภาพันธ์ 2563)
[02 มี.ค. 2563]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านร้อง หมู่ที่ 8 ตำบลยุหว่า
[25 ก.พ. 2563]
ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านร้อง หมู่ที่ 8 ตำบลยุหว่า
[18 ก.พ. 2563]
ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านร้อง หมู่ที่ 8 ตำบลยุหว่า
[18 ก.พ. 2563]
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com