ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 41 คน
สถิติวันนี้ 402 คน
สถิติเดือนนี้ 83681 คน
สถิติปีนี้ 818286 คน
สถิติทั้งหมด 6294435 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ราคากลางโครงการโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ บ้านศาลา หมู่ที่ 11 ตำบลยุหว่า
[15 มิ.ย. 2559]
ราคากลางโครงการโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า
[15 มิ.ย. 2559]
ประกาศสอบราคาโครงการโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า
[15 มิ.ย. 2559]
ประกาศสอบราคาโครงการโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ บ้านศาลา หมู่ที่ 11 ตำบลยุหว่า
[15 มิ.ย. 2559]
ประกาศสอบราคาโครงการโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า
[15 มิ.ย. 2559]
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อระบบกระจายเสียงไร้สายเครือข่ายดิจิตอลแบบระยะไกลอัตโนมัติ
[12 เม.ย. 2559]
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7 ตำบลยุหว่า
[31 มี.ค. 2559]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนสายหลักในหมู่บ้าน บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 ตำบลยุหว่า
[31 มี.ค. 2559]
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อระบบกระจายเสียงไร้สายเครือข่ายดิจิตอลแบบระยะไกลอัตโนมัติ
[22 มี.ค. 2559]
โครงการสอบราคาจัดซื้อระบบกระจายเสียงไร้สายเครือข่ายดิจิตอลแบบระยะไกลอัตโนมัติพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า
[18 มี.ค. 2559]
ราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองเข้านา บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 ตำบลยุหว่า
[17 ก.พ. 2559]
ราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลยุหว่า
[27 ม.ค. 2559]
ราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองเลียบถนนสายหลักในหมู่บ้าน บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 ตำบลยุหว่า
[14 ธ.ค. 2558]
ราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กและขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลยุหว่า
[03 ธ.ค. 2558]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า
[26 พ.ย. 2558]
ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า
[26 พ.ย. 2558]
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองเข้านาท้ายถนน ซอย 9 บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 ต.ยุหว่า
[23 พ.ย. 2558]
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองสาธารณประโชน์ บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 ต.ยุหว่า
[23 พ.ย. 2558]
ราคากลาง โครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อซอย ถนนสาธารณประโยชน์ภายในหมู่บ้าน
[18 พ.ย. 2558]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[11 พ.ย. 2558]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com