ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 1228 คน
สถิติเดือนนี้ 25545 คน
สถิติปีนี้ 272549 คน
สถิติทั้งหมด 5748698 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ยกเลิกประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า
[02 ก.พ. 2558]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า
[28 ม.ค. 2558]
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางโอเวอร์เลย์ ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านศาลา หมู่ที่ 11 ตำบลยุหว่า
[22 ม.ค. 2558]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 ตำบลยุหว่า
[22 ม.ค. 2558]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 ตำบลยุหว่่า
[22 ม.ค. 2558]
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงเดินท่อเมนจ่ายน้ำประปาและระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าโรงสูบ บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 13 ต.ยุหว่า
[07 ม.ค. 2558]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างบ้านนายสมาน สุริยะ บ้านศาลา หมู่ที่ 11 ตำบลยุหว่า
[10 พ.ย. 2557]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า
[24 ก.ย. 2557]
ประกาศสอบราคาก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้อง หมู่ที่ 8 ตำบลยุหว่า
[26 ส.ค. 2557]
ขยายเวลาโครงการก่อสร้างอาคารพร้อมโรงจอดรถสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลยุหว่า
[02 ก.ค. 2557]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า
[30 มิ.ย. 2557]
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารพร้อมโรงจอดรถสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลยุหว่า
[19 มิ.ย. 2557]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
[02 มิ.ย. 2557]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้อง หมู่ที่ 8 ตำบลยุหว่า ครั้งที่ 2
[02 มิ.ย. 2557]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้อง หมู่ที่ 8 ตำบลยุหว่า
[24 เม.ย. 2557]
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่น ชนิดละอองฝอย แบบสะพายหลัง จำนวน 2 เครื่อง
[24 เม.ย. 2557]
โครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านร้อง หมู่ที่ 8 ตำบลยุหว่า
[02 เม.ย. 2557]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองหวายเชื่อมบ้านกิ่วแลหลวง บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลยุหว่า
[02 เม.ย. 2557]
โครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดหนองพันเงิน บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 13 ต.ยุหว่า
[12 ก.พ. 2557]
ประกาศสอบราคาก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพร้าวล้อม หมู่ที่ 9 ต.ยุหว่า
[06 ก.พ. 2557]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21  


 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com