ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
รายงาน แผนงานการเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานงบการเงิน
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
รายงาน แผนงานพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการปฏิบัติราชการ
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริต
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Service
- รายงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
กฎหมาย / ระเบียบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 79 คน
สถิติวันนี้ 5005 คน
สถิติเดือนนี้ 27276 คน
สถิติปีนี้ 281217 คน
สถิติทั้งหมด 7112326 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก(เดิม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[19 ก.พ. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังที่ชำรุด โดยการปรับพื้นทางเดิมและบดทับ และลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยซ่อมแซมผิวจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[18 ก.พ. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[16 ก.พ. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายหลักและถนนซอยในพื้นที่ตำบลยุหว่า จำนวน 12 หมู่บ้าน(หมู่ที่1,2,3,5,6,7,8,9,11,12,14,15) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[16 ก.พ. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาหนองสะเรียมเป็นแหล่งท่องเที่ยว บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า
[15 ก.พ. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีป้ายศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[15 ก.พ. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
[15 ก.พ. 2564]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการซ่อมแซมถนนสายหลัก12หมู่บ้าน(หมู่1,2,3,5,6,7,8,9,11,12,14,15ตำบลยุหว่า)
[11 ก.พ. 2564]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างพัฒนาหนองสะเรียมเป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[11 ก.พ. 2564]
ประกาศจ้างซ่อมแซมถนนสายหลัก และถนนซอยในพื้นที่ตำบลยุหว่า จำนวน 12 หมู่บ้าน
[03 ก.พ. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) 38 รายการ
[26 ม.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ทำฐานและป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[26 ม.ค. 2564]
ประกาศจ้างโครงการพัฒนาหนองสะเรียมเป็นแหล่งท่องเที่ยว บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า
[22 ม.ค. 2564]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
[21 ม.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[18 ม.ค. 2564]
ประกาศผลการพิจารณาการสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซี
[18 ม.ค. 2564]
ประกาศราคากลาง จ้างโครงการพัฒนาหนองสะเรียมเป็นแหล่งท่องเที่ยว บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า
[07 ม.ค. 2564]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)
[04 ม.ค. 2564]
สรุปผลการดำเนินการจดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2563
[30 ธ.ค. 2563]
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[30 ธ.ค. 2563]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  


 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com