ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งผลการอนุมัติใบอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ประมวลจริยธรรม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
 
ขณะนี้ 79 คน
สถิติวันนี้ 329 คน
สถิติเดือนนี้ 9833 คน
สถิติปีนี้ 134782 คน
สถิติทั้งหมด 4268751 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า
 
 
 

วัดป่าเจริญธรรม

ชื่อสถานที่ : วัดป่าเจริญธรรม

โทรศัพท์ : 053311185

อีเมล์ :

เว็บไซต์ :

รายละเอียด :

แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า

วัดป่าเจริญธรรม

พุทธศักราช 2492 เป็นปีเริ่มแรกแห่งการก่อกำเนิด วัดป่าเจริญธรรม โดยคณะพระกัมมัฎฐานผู้เกรียงไกรในพระธรรม ได้มาวางรากฐานในเนื้อที่ดิน 13 ไร่ โดยประกาศสัจธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างเอาจริงเอาจัง จนเป็นเหตุให้ศรัทธาประชาชนเริ่มตื่นตัว ก่อการฟังธรรมอย่างไม่เคยมีมาก่อนในระแวกนั้น จนเป็นเหตุให้ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงถึงขึ้นเอาเป็นเอาตาย แต่แล้วมรสุมนั้นก็สลายตัวลงด้วยหลักอนิจจัง นับแต่นั้นมาศรัทธาประชาชนก็เริ่มสนใจ วัดป่าขึ้นโดยลำดับ แต่บางปีได้มีพระไม่ดีมาบริหารวัดเป็นเหตุให้เสื่อมถอยด้วยศรัทธา ก็มีบางครั้งจะหาศรัทธามาฟังเทศน์สักคนก็หายาก ศรัทธาชุดเดิมจึงรอคอยดูท่าทีของพระเมื่อมีพระดีมาบริหารก็เริ่มก่อตัวขึ้นอีก และทุ่มเทกำลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังความคิดเข้าบริหารวัดอีก ชนิดตีนยันฟันกัดแม้ชีวิตก็ยอมถวาย

มูลเหตุที่ได้เชื่อว่าวัดป่าเจริญธรรมมีเหตุ 2 อย่าง คือ

1. พระที่มาเริ่มก่อสร้างเป็นผู้เกรียงไกรในการปฏิบัติธรรมเจริญอยู่ในศีลในธรรม

2. ฆารวาสผู้เป็นหัวหน้าดำเนินการชื่อกำนันเจริญ เป็นกำนันตำบลทุ่งต้อม และอีกคนชื่อสุธรรมก็เลยเห็นว่าเป็นมงคลดีจึงชื่อว่าวัดป่าเจริญธรรมที่ว่าก็สมัยนั้นเป็นป่าจริงๆ เป็นป่ามะม่วงด้วย

การก่อสร้างถาวรวัตถุเวลานั้นยังไม่นิยม ถือว่าไม่สำคัญเห็นเรื่องการเผยแพร่พระธรรมนั้นสำคัญกว่า ผู้มาฟังธรรมดานั่งตามร่มไม้อย่างดีก็มีก้อนหินรองนั่งเท่านั้น กุฏิพระอยู่ก็สร้างชั่วคราวพออยู่ได้ ฉะนั้นจึงไม่ปรากฏว่ามีเสนาสนะให้ดูล่วงเวลามาหลายปีจึงมีคนคิดสร้างขึ้นบ้างคือกุฏิไม้ชนิดอยู่ได้รูปเดี ยวจำนวน 4 หลัง ศาลาโรงธรรม 1 หลัง สิ้นทุนทรัพย์ 9,000.- บาทมาบัดนี้ใช้เป็นโรงฉันอาหารของพระภิกษุสามเณร

ต่อมาปีพุทธศักราช 2508 ท่านพระครูญาณภิรัต เจ้าอาวาสวัดทิพวนาราม อำเภอสันทรายมาอยู่จำพรรษาในวัดนี้และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทำให้วัดนี้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วอย่ างคิดไม่ถึง มีภิกษุสามเณรมาอาศัยศึกษาเล่าเรียนอยู่กับท่านปีละ 70-80 รูป บางปีก็มีถึง 100 กว่ารูป นักธรรมมีครบทุกชั้นเปิดสนามสอบด้วย ฝ่ายสามัญชั้น ป.5 – 6 – 7  และอันดับ 4 (ม.ศ. 3) ด้านถาวรวัตถุภายในวัดไม่กี่ปีที่ผ่านมาอยู่ก็เต็มไปหมดดังที่เห็นอยู่ในขณะนี้ ศรัทธาประชาชนต่างก็หลั่งไหลไปทำบุญไม่ขาด ด้านวิปัสสนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีทั้งใกล้และไกลทราบข่าว ว่าปี 2522 ท่านจะยุบ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสามัญศึกษา แล้วจะหันมาส่งเสริมด้านวิปัสสนาอย่างเดียว ท่านปรารภของท่านว่าท่านแก่แล้วเหนื่อยเล่นกับพวกเด็กๆ ดั้งเดิมที่ดินของวัดมี 13 ไร่ โดยคณะศรัทธากลุ่มหนึ่งมี นายเจริญ แสนมงคล กำนันตำบลทุ่งต้อม  นายมูล  เขียวอ่อน นายศรี แสนคำ นายสุธรรม แม่คำมา แม่เขียว เขียวอ่อน ได้ร่วมกันซื้อสวนมะม่วงของ นายคำจันทร์  เมืองลือ ในราคา 4,500.- บาท ต่อมาท่านพระครูญาณภิรัตน ได้ชักชวนศรัทธาประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ซื้อที่ดินของ คุณวิสูตร สุริยศักดิ์ จำนวน 20 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา คุณวิสูตร ร่วมถวายเพื่อสร้างวัด สาเหตุที่ซื้อที่ดินเพิ่มท่านพระครูเล่าให้ฟังว่าท่านจะสร้างสำนักสงฆ์แห่งนี้ให้เป็นวัดโดยสมบูรณ์ ไปติดต่อทางอำเภอฝ่ายบ้านเมืองดูปรากฏว่าเจ้าของที่ดินได้โอนเป็นธรณีสงฆ์ของวัดเจดีย์หลวงเสียแล้ว ทำไม่ได้ครั้งจะโอนคืนก็จะใช้เวลาหลายปีไม่ทันใจ จึงได้ตัดสินใจบอกให้ญาติโยมของท่านซื้อที่ดินใหม่ 

 
 
 

Copyright © 2013-2017 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. (053) 825044 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com