ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายงานต่างๆ
รายงานงบการเงิน 2564
รายงานการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงาน 2564
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภา 2564
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงาน (ทดสอบ)
รายงาน1
รายงาน2
 
ขณะนี้ 31 คน
สถิติวันนี้ 2096 คน
สถิติเดือนนี้ 95266 คน
สถิติปีนี้ 95266 คน
สถิติทั้งหมด 6926375 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า
 
 
 

วัดป่าเจริญธรรม

แผนที่  https://www.google.com/maps/place/วัดป่าเจริญธรรม/@18.6049554,98.8883243,707m/

ชื่อสถานที่ : วัดป่าเจริญธรรม


โทรศัพท์ : 053311185

อีเมล์ :

เว็บไซต์ :

รายละเอียด :

แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า

วัดป่าเจริญธรรม

พุทธศักราช 2492 เป็นปีเริ่มแรกแห่งการก่อกำเนิด วัดป่าเจริญธรรม โดยคณะพระกัมมัฎฐานผู้เกรียงไกรในพระธรรม ได้มาวางรากฐานในเนื้อที่ดิน 13 ไร่ โดยประกาศสัจธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างเอาจริงเอาจัง จนเป็นเหตุให้ศรัทธาประชาชนเริ่มตื่นตัว ก่อการฟังธรรมอย่างไม่เคยมีมาก่อนในระแวกนั้น จนเป็นเหตุให้ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงถึงขึ้นเอาเป็นเอาตาย แต่แล้วมรสุมนั้นก็สลายตัวลงด้วยหลักอนิจจัง นับแต่นั้นมาศรัทธาประชาชนก็เริ่มสนใจ วัดป่าขึ้นโดยลำดับ แต่บางปีได้มีพระไม่ดีมาบริหารวัดเป็นเหตุให้เสื่อมถอยด้วยศรัทธา ก็มีบางครั้งจะหาศรัทธามาฟังเทศน์สักคนก็หายาก ศรัทธาชุดเดิมจึงรอคอยดูท่าทีของพระเมื่อมีพระดีมาบริหารก็เริ่มก่อตัวขึ้นอีก และทุ่มเทกำลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังความคิดเข้าบริหารวัดอีก ชนิดตีนยันฟันกัดแม้ชีวิตก็ยอมถวาย

มูลเหตุที่ได้เชื่อว่าวัดป่าเจริญธรรมมีเหตุ 2 อย่าง คือ

1. พระที่มาเริ่มก่อสร้างเป็นผู้เกรียงไกรในการปฏิบัติธรรมเจริญอยู่ในศีลในธรรม

2. ฆารวาสผู้เป็นหัวหน้าดำเนินการชื่อกำนันเจริญ เป็นกำนันตำบลทุ่งต้อม และอีกคนชื่อสุธรรมก็เลยเห็นว่าเป็นมงคลดีจึงชื่อว่าวัดป่าเจริญธรรมที่ว่าก็สมัยนั้นเป็นป่าจริงๆ เป็นป่ามะม่วงด้วย

การก่อสร้างถาวรวัตถุเวลานั้นยังไม่นิยม ถือว่าไม่สำคัญเห็นเรื่องการเผยแพร่พระธรรมนั้นสำคัญกว่า ผู้มาฟังธรรมดานั่งตามร่มไม้อย่างดีก็มีก้อนหินรองนั่งเท่านั้น กุฏิพระอยู่ก็สร้างชั่วคราวพออยู่ได้ ฉะนั้นจึงไม่ปรากฏว่ามีเสนาสนะให้ดูล่วงเวลามาหลายปีจึงมีคนคิดสร้างขึ้นบ้างคือกุฏิไม้ชนิดอยู่ได้รูปเดี ยวจำนวน 4 หลัง ศาลาโรงธรรม 1 หลัง สิ้นทุนทรัพย์ 9,000.- บาทมาบัดนี้ใช้เป็นโรงฉันอาหารของพระภิกษุสามเณร

ต่อมาปีพุทธศักราช 2508 ท่านพระครูญาณภิรัต เจ้าอาวาสวัดทิพวนาราม อำเภอสันทรายมาอยู่จำพรรษาในวัดนี้และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทำให้วัดนี้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วอย่ างคิดไม่ถึง มีภิกษุสามเณรมาอาศัยศึกษาเล่าเรียนอยู่กับท่านปีละ 70-80 รูป บางปีก็มีถึง 100 กว่ารูป นักธรรมมีครบทุกชั้นเปิดสนามสอบด้วย ฝ่ายสามัญชั้น ป.5 – 6 – 7  และอันดับ 4 (ม.ศ. 3) ด้านถาวรวัตถุภายในวัดไม่กี่ปีที่ผ่านมาอยู่ก็เต็มไปหมดดังที่เห็นอยู่ในขณะนี้ ศรัทธาประชาชนต่างก็หลั่งไหลไปทำบุญไม่ขาด ด้านวิปัสสนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีทั้งใกล้และไกลทราบข่าว ว่าปี 2522 ท่านจะยุบ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสามัญศึกษา แล้วจะหันมาส่งเสริมด้านวิปัสสนาอย่างเดียว ท่านปรารภของท่านว่าท่านแก่แล้วเหนื่อยเล่นกับพวกเด็กๆ ดั้งเดิมที่ดินของวัดมี 13 ไร่ โดยคณะศรัทธากลุ่มหนึ่งมี นายเจริญ แสนมงคล กำนันตำบลทุ่งต้อม  นายมูล  เขียวอ่อน นายศรี แสนคำ นายสุธรรม แม่คำมา แม่เขียว เขียวอ่อน ได้ร่วมกันซื้อสวนมะม่วงของ นายคำจันทร์  เมืองลือ ในราคา 4,500.- บาท ต่อมาท่านพระครูญาณภิรัตน ได้ชักชวนศรัทธาประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ซื้อที่ดินของ คุณวิสูตร สุริยศักดิ์ จำนวน 20 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา คุณวิสูตร ร่วมถวายเพื่อสร้างวัด สาเหตุที่ซื้อที่ดินเพิ่มท่านพระครูเล่าให้ฟังว่าท่านจะสร้างสำนักสงฆ์แห่งนี้ให้เป็นวัดโดยสมบูรณ์ ไปติดต่อทางอำเภอฝ่ายบ้านเมืองดูปรากฏว่าเจ้าของที่ดินได้โอนเป็นธรณีสงฆ์ของวัดเจดีย์หลวงเสียแล้ว ทำไม่ได้ครั้งจะโอนคืนก็จะใช้เวลาหลายปีไม่ทันใจ จึงได้ตัดสินใจบอกให้ญาติโยมของท่านซื้อที่ดินใหม่ 

 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com