ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 38 คน
สถิติวันนี้ 663 คน
สถิติเดือนนี้ 40464 คน
สถิติปีนี้ 123018 คน
สถิติทั้งหมด 5599167 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 

ฐานเรียนรู้ที่ 1 กลุ่มเพาะเห็ดกิ่วแลหลวง

ชื่อสถานที่ : ฐานเรียนรู้ที่ 1 กลุ่มเพาะเห็ดกิ่วแลหลวง

โทรศัพท์ : 08-1287-4973, 08-2036-2616

อีเมล์ : -

เว็บไซต์ : -

รายละเอียด :

ลุ่มเพาะเห็ดกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ที่ 79 หมู่ที่ 4 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 โดยรวมตัวเพื่อประกอบอาชีพการผลิตเห็ด มีสมาชิกจำนวน 10 คน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม คือ ก้อนเชื้อเห็ดคุณภาพ ชนิดต่างๆ เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู เห็ดหอม เห็ดหัวลิง ฯลฯ ดอกเห็ดสดชนิดต่างๆ เช่น เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดนางฟ้า เห็ดลม ฯลฯ และอาหารแปรรูปจากเห็ด เช่น น้ำพริกเห็ด ข้าวเกรียบเห็ด แหนมเห็ด ฯลฯ นอกจากนี้ ยังเป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตเห็ดชนิดต่างๆ โดยรับผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ ติดต่อได้ที่ คุณพงษ์ศิริ วิพุธพงษ์ (โย) เบอร์โทรศัพท์ 08-1287-4973, 08-2036-2616 

 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com