ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 50 คน
สถิติวันนี้ 680 คน
สถิติเดือนนี้ 40481 คน
สถิติปีนี้ 123035 คน
สถิติทั้งหมด 5599184 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 

ฐานเรียนรู้ที่ 7 กลุ่มอาชีพเกษตรพัฒนาบ้านอุเม็ง

ชื่อสถานที่ : ฐานเรียนรู้ที่ 7 กลุ่มอาชีพเกษตรพัฒนาบ้านอุเม็ง

โทรศัพท์ : 08-9523-4258

อีเมล์ : -

เว็บไซต์ : -

รายละเอียด :

กลุ่มอาชีพเกษตรพัฒนาบ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 ตั้งอยู่ที่ 194 หมู่ที่ 5 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2544 เป็นการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรบ้านอุเม็งทำกิจกรรมด้านการเกษตร ต่อมาในปี 2546 มีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้บริหารจัดการกลุ่ม และการแปรรูปอาหารด้านเกษตร กลุ่มจึงได้ดำเนินกิจกรรมการแปรรูปอาหารขึ้น มีสมาชิกจำนวน 23 คน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม คือ แหนมหมู แหนมซี่โครง แหนมพื้นเมือง หมูยอ แหนมปลา ไส้อั่วปลา นอกจากนี้ ยังเป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหารแปรรูป โดยรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ ติดต่อได้ที่ คุณถนอม สุทธนะ เบอร์โทรศัพท์ 08-9523-4258 

 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com