ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 61 คน
สถิติวันนี้ 495 คน
สถิติเดือนนี้ 48174 คน
สถิติปีนี้ 750434 คน
สถิติทั้งหมด 5435304 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 

ฐานเรียนรู้ที่ 8 กลุ่มอาชีพผ้าทอพื้นเมือง

ชื่อสถานที่ : ฐานเรียนรู้ที่ 8 กลุ่มอาชีพผ้าทอพื้นเมือง

โทรศัพท์ : 0-5382-2965

อีเมล์ : -

เว็บไซต์ : -

รายละเอียด :

กลุ่มอาชีพผ้าทอพื้นเมือง หมู่ที่ 2 ตั้งอยู่ที่ 38 หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2546 โดยรวมตัวของกลุ่มผู้ทีมีอาชีพทอผ้า เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนฝีมือในการทอผ้า อนุรักษ์สืบสานการทอผ้าพื้นเมืองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้เสริม มีสมาชิกจำนวน 15 คน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม คือ ผ้าทอพื้นเมือง นอกจากนี้ ยังเป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้า โดยรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ ติดต่อได้ที่ คุณสมศรี ไผ่ศรี เบอร์โทรศัพท์ 0-5382-2965 

 
 
 

Copyright © 2013-2019 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com