ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 40 คน
สถิติวันนี้ 4293 คน
สถิติเดือนนี้ 74311 คน
สถิติปีนี้ 964039 คน
สถิติทั้งหมด 6440188 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 

ฐานเรียนรู้ที่ 9 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชน

ชื่อสถานที่ : ฐานเรียนรู้ที่ 9 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชน

โทรศัพท์ : 08-1998-0621

อีเมล์ : -

เว็บไซต์ : -

รายละเอียด :

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชน หมู่ที่ 1 ตั้งอยู่ที่ 181/1 หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งโดยการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาบ้านสันป่าตอง ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงาน ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ และมีความต้องการสืบสาน อนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ของอำเภอสันป่าตองให้คงอยู่คู่อำเภอสันป่าตองต่อไป โดยจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ชุมชนและทั่วไป มีสมาชิกจำนวน 20 คน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม คือ เมล็ดพันธุ์ข้าวชนิดต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป้นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ ติดต่อได้ที่ คุณสุทิศ มอยไข เบอร์โทรศัพท์ 08-1998-0621 

 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com