ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 214 คน
สถิติเดือนนี้ 93533 คน
สถิติปีนี้ 983261 คน
สถิติทั้งหมด 6459410 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
สมาชิกสภา
 
 
 
 
นาย วิโรจน์ ใหม่ใจ
ประธานสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
 
 
 
นาย ธนภัทร แก่นดี
รองประธานสภา
 
 
 
สิบตำรวจเอก หญิง พรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล
ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า เลขานุการสภา
 
 
 
-
 
 
 
นาย บุญเจือ เชียงบุญ
สมาชิกสภา เขต 1
 
 
 
นาย ทวัช อินทร์วงค์
สมาชิกสภา เขต 1
 
 
 
-นาย วิโรจน์ ใหม่ใจ
สมาชิกสภา เขต 1 (ประธานสภา)
 
 
 
นาย นิคม ทิพย์แก้ว
สมาชิกสภา เขต 1
 
 
 
นาง คำปัน ศรีดอนชัย
สมาชิกสภา เขต 1
 
 
 
- ลาออก -
สมาชิกสภา เขต 1
 
 
 
นาย อนันต์ มูลเมือง
สมาชิกสภา เขต 2
 
 
 
นาย อรุณ เรืองยศ
สมาชิกสภา เขต 2
 
 
 
นาย สำราญ พรมมี
สมาชิกสภา เขต 2
 
 
 
-นาย ธนภัทร แก่นดี
สมาชิกสภา เขต 2
 
 
 
นาย ธงชาติ สมริน
สมาชิกสภา เขต 2
 
 
 
- ลาออก2 -
สมาชิกสภา เขต 2

  
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com