คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า

 
 
นายเวศม์ โกฏิแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า
 
 
 
นายนิพนธ์ จิตตปัญญา
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
นางนิดา ปินตาดง
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
นายทิตย์ กันทะวงค์
เลขานุการนายก
 
 
 
นายดวงจันทร์ บุญเป็ง
ที่ปรึกษานายกฯ
 
   
 

Copyright © 2013-2019 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 229 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. (053) 825044 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com