ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ 30 คน
สถิติวันนี้ 1757 คน
สถิติเดือนนี้ 18151 คน
สถิติปีนี้ 265155 คน
สถิติทั้งหมด 5741304 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 
 
 

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 [10 ก.พ. 60]

เทศบาลตำบลยุหว่า  ร่วมกับ อำเภอสันป่าตอง  จัดกิจกรรม เทศบาลเคลื่อนที่  และอำเภอสันป่าตองยิ้มเคลื่อนที่  เพื่อออกพบปะประชาชน และออกให้บริการแก่ประชาชนในพืันที่ บ้านกิ่วแลหลวง  หมุ่ที่  4  ตำบลยุหว่า  และหมู่บ้านใกล้เคียง  โดยมีท่านนายอำเภอสันป่าตอง  เป็นประธานเปิดโครงการ  โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม  ดังนี้

1. สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง

2. โรงพยาบาลสันป่าตอง

3. เกษตรอำเภอสันป่าตอง

5. พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง

6. ปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง

7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกิ่วแลหลวง

8. วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร ให้บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ฟรี..

9. โรงเรียนสารพัดช่าง ให้บริการตัด แต่งทรงผม ฟรี..

10. ร้านแว่นแก้วกฤตยา บริการตรวจเช็คสายตา

11. ร้านเพาเวอร์มาร์ททุ่งเสี้ยว บริการตรวจเช็ครถ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องราคาถูก

12. ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสันป่าตอง

13. กศน.อำเภอสันป่าตอง

14. สนง.สรรพสามิตอำเภอสันป่าตอง

15. โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยุหว่า

16. สหกรณ์สันป่าตอง

17. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลยุหว่า 

 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com